• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Iedere volgeling van Jezus krijgt een specifieke opdracht die bij kan dragen om iets van Gods liefde te laten zien in deze wereld. Voor sommigen is dat heel gewoon, anderen schrikken en weer anderen weten niet eens dat ze zichtbaar bezig zijn met dat plan. God vraagt ons niet iets te gaan doen wat we niet aan kunnen. Maar Hij kan wel iets vragen zodat we ons zullen beseffen dat we Hem nodig hebben.

Dan helpt datgene wat God aan ons vraagt mee om Hem meer te vertrouwen en zo groeien we in ons geloof. 

Volgende week donderdag 31 oktober hopen we te vertrekken richting vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Als je mij persoonlijk een paar maanden geleden dat had verteld, had ik je heel raar aangekeken. Ik!? Er is zat mooi werk hìer... en natuurlijk heb ik gelijk 😉. Toch wist DE Opdrachtgever mij ervan te overtuigen en ik kreeg liefde in mijn hart voor deze mensen in kamp Moria. Maar hoe dan verder Heer, was mijn gebed.

Het antwoord was eenvoudiger dan ik dacht. Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht (Marcus 12:30).
De volgorde van de tekst viel me op : met geheel je hart/ziel/verstand/kracht. Het begint ermee dat God Zijn liefde op je hart legt, je mag je verstand gebruiken en dan hebben wij een vrije keus om daar iets mee te doen.

God houdt niet meer of minder van ons als je iets wel of niet doet maar is betrokken op ons leven. Hoe dat bij mij persoonlijk gegaan is heb ik de afgelopen weken gedeeld in de zondagsbrief en in onderstaande berichten na te lezen de website. En zo brengt God ons bij elkaar, ik voel me dankbaar dat we dit samen mogen doen.

Bedankt voor de inmiddels 300 volle kleding dozen en de € 3500,- aan financiële hulp. Mocht u nog winterkleding over hebben, voel je welkom op de Mercuriusweg 6.

Een hartelijke Groet Namens "Waddinxveen Helpt Lesbos",
Arjan Berkouwer

Lees ook de eerdere berichten: 1e bericht | 2e bericht | 3e bericht | 4e bericht

Vanwege het coronavirus
zijn er geen activiteiten in De Rank.

De kerkdiensten op zondagmorgen
worden via Youtube uitgezonden.

Meer informatie

Kerkdiensten