• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Drie maanden na het aanvaarden van het beroep naar De Rank was het zover: op zondag 13 oktober vond de intrededienst plaats. Juist omdat zo’n dienst anders is dan een ‘gewone’ dienst op zondag, vond ik het extra spannend.

Die spanning verdween grotendeels toen wij zondag tegen tweeën het Coenecoop College inliepen en een deken van warm welkom om ons heen geslagen kregen. Wat bijzonder om zoveel hartelijkheid te ontmoeten! Wij kijken terug op een mooie dienst.

Dit bindt ons samen: de aanbidding van Jezus Christus onze Heer. Hiervan uit geven we ons, persoonlijke en kerkelijke, leven vorm en inhoud.
Graag tot ziens en hartelijk welkom in de diensten. 

Ds Harald Overeem.

 

Hieronder de foto van het liturgische bloemstuk dat is aangeboden aan Ds Harald Overeem en zijn gezin. Het symboliseert de missie van onze gemeente, namelijk:

Klik hier voor een overzicht van de liturgische schikkingen

Vanwege het coronavirus
zijn er geen activiteiten in De Rank.

De kerkdiensten op zondagmorgen
worden via Youtube uitgezonden.

Meer informatie

Kerkdiensten