• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op donderdag 28 november organiseert de Confessionele Vereniging, afd. Waddinxveen e.o. een avond waar dr. Kees van Ekris zal spreken over zijn boek "Profetische prediking".
Als het visioen ontbreekt verwildert het volk. Die observatie uit het Spreukenboek (29:.18) is vertaald in allerlei varianten. Een belangrijke variant is: 'Als de profetie verdwijnt, verliest een volk zijn oriëntatie'.

In mei 2018 promoveerde de Zeister predikant Kees van Ekris aan de PThU op zijn studie naar het profetische element in de prediking. Wat gebeurt er in een profetische preek? Hoe goed luistert een gemeente? En wie wacht er nog op een profetische stem?

Als de profetische stem niet meer klinkt, als de bezieling van het visioen en de kritische tegenstem zwijgt, dan verslapt ook de kerk. Ze praat nog wel, maar heeft weinig te zeggen. De profetie houdt een samenleving en de kerk bij de kern van de zaak.

Valse profeten in de Bijbel dekken problemen toe. Ze spreken over vrede wanneer gesproken moet worden over bekering. De kritiek in de Bijbel gebeurt wanneer er pastoraal gesproken wordt, terwijl een profetisch woord nodig is. Als het kwaad zich breed maakt in kerk of samenleving, maar er wordt gezwegen, dan verliest een kerk geloofwaardigheid en zeggingskracht.

Hoe krijgen we grip op dat profetische? In mijn proefschrift over profetische prediking beschrijf ik het profetische als een beweging in vijf momenten die met elkaar samenhangen. Er zit een theologische logica in die beweging. Op de komende bijeenkomst hopen we die theologie van het profetische moment samen te verkennen.

Het gaat in ieder geval zowel om de analyse en de diagnose van de situatie, maar ook om de doorlichting ervan. En nog opvallender: er zit ook een exorcistisch moment in het profetische. Daardoor worden mensen bevrijd, en ingewijd in de navolging van Hem.

De avond is in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, Waddinxveen.

Om de onkosten te bestrijden wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden. De avond start om 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur) en na de lezing en korte pauze is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en het stellen van vragen. Van harte welkom en graag tot ziens op 28 november

Kees van Ekris is studiesecretaris van Areopagus/IZB. Hij promoveerde in 2018 aan de PThU op een proefschrift over profetische prediking (Making See. A Grounded Theory of the prophetic dimension in preaching. (LIT Verlag, Zurich/Berlin 2018). Hij woont sinds deze zomer met zijn gezin in 'de Wittenberg' te Zeist, een vormings-instituut voor jonge mensen met ook een monastieke leefgemeenschap. Kees werkt mee aan de EO/IZB podcast 'Eerst dit'.

💡 Het proefschrift: Making See. A grounded theory on the prophetic dimension in preaching, LIT Verlag 2018

Confessionele Vereniging, afd. Waddinxveen e.o.

Meer informatie over de Confessionele Vereniging, afd. Waddinxveen e.o.

Vanwege het coronavirus
zijn er geen activiteiten in De Rank.

De kerkdiensten op zondagmorgen
worden via Youtube uitgezonden.

Meer informatie

Kerkdiensten