E-mailAfdrukken

Verdiepingsavond over de Tien Woorden

Evenement

Titel:
Verdiepingsavond over de Tien Woorden
Wanneer:
wo 5 oktober 2022, 20:00 - 22:00
Locatie:
Morgensterkerk - Waddinxveen, Zuid-Holland
Categorie:
Activiteit iedereen

Omschrijving

Avond 1 [5 oktober ‘22] Goden van deze eeuw
Over het 1e gebod, ds Lucas van der Veen

Christelijke geloofsuitspraken worden meer en meer als een probleem ervaren. Niet-christenen geven aan dat ze moeite hebben met onze waarheidsclaims. Christenen, zeker die van een jongere generatie, durven nog wel te zeggen ‘ik geloof’, maar niet ‘dit zou iedereen moeten geloven’. God is richting zijn volk heel duidelijk: ‘Ik ben de Enige. Geef Mij alle eer. Ieder moet Mij eren.’ Hoe doen we dat in deze tijd in deze snel veranderende wereld? Het is volstrekt niet vanzelfsprekend om ook maar een god de eer te geven in onze
samenleving. Ondertussen wijden we ons allemaal wel toe aan één of meerdere afgoden die we natuurlijk niet zo noemen. Hoe neutraal is het om bijvoorbeeld je voorspoed, je volk of jezelf te verheerlijken? Afgoderij in de Bijbel raakt rechtstreeks aan ons leven vandaag waarin we Jezus willen navolgen.

 


In het komende seizoen verzorgen vier predikanten een viertal avonden over enkele van de Tien Woorden of Geboden. We komen deze tegen als fundamentele leidraad in het Oude testament, maar verouderd zijn die geboden allerminst. Ze vertellen ons veel meer dan ‘wat wel en niet mag’. 

Ze leggen diep menselijke verlangens en neigingen bloot, gaan in op de omgang tussen mensen onderling en vertellen ons van Godswege over het goede leven. Hoe ziet dat eruit? 

De geboden die besproken zullen worden zijn het eerste (Vereer naast God geen andere goden), het tweede (Maak geen godenbeelden), het vijfde (Eer vader en moeder) en het zevende gebod (Pleeg geen overspel).

Dit raakt aan grote thema’s die vandaag de dag actueel en spannend zijn. 
Zo raakt het eerste gebod aan het unieke van het christelijk geloof. Dit unieke staat onder spanning omdat er vele andere levensovertuigingen en godsdiensten naast elkaar worden geplaatst.
Het tweede gebod raakt aan de (soms veel te lieve) beelden van God die we in ons gezamenlijk en persoonlijk geloofsleven met ons meedragen.
Het vijfde gebod raakt aan de moeite die wij (in onze samenleving) hebben met gezag en autoriteit.
Het zevende gebod betreft actuele vragen rondom seksualiteit en gender. 

We geloven dat bezinning en gesprek rondom deze thema’s van groot belang is. We zullen merken dat het bespreken hiervan best ingewikkeld kan zijn en dat pasklare antwoorden niet zomaar beschikbaar zijn. Tegelijk hebben we de overtuiging dat we vanuit de  schriften – en op deze avonden in het bijzonder: vanuit deze Geboden – een onmisbare en wezenlijke stem kunnen laten klinken.

Van harte welkom om deze avonden te bezoeken en bij te dragen in het gesprek. De opbouw van de avonden is steeds als volgt:
19.30 – zaal open, toegang vrij
20.00 – opening
20.05 – lezing
20.50 – pauze
21.10 – vragenbespreking
22.00 – sluiting

De plaats van samenkomst is kerkgebouw De Morgenster, Sterrenlaan 1.
Opgave vooraf is niet noodzakelijk, net zo min als voorbereiding.


Locatie

Morgensterkerk
Locatie:
Morgensterkerk
Straat:
Sterrenlaan 1
Postcode:
2743 LW
Plaats:
Waddinxveen
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
Netherlands