E-mailAfdrukken

Verdiepingsavond over de Tien Woorden

Evenement

Titel:
Verdiepingsavond over de Tien Woorden
Wanneer:
do 24 november 2022, 20:00 - 22:00
Locatie:
Morgensterkerk - Waddinxveen, Zuid-Holland
Categorie:
Activiteit iedereen

Omschrijving

Avond 2 [24 november ‘22] Jouw God, mijn God?
Over het 2e gebod, ds Egbert Brink

Diep in ons huist een fabriek waarin wij beelden van God creëren (Calvijn). Maar doen wij met die voorstellingen de levende God ook recht? Bijvoorbeeld als Hij wordt voorgesteld als een altijd begripvolle vader die de armen om je heen slaat en op schoot neemt. Of als Hij wordt voorgesteld als de hoogste Rechter  die je op grote afstand houdt. Godsvoorstellingen kunnen diepe invloed hebben. In de Bijbel worden verschillende beelden van God gegeven. Hij is onnoemelijk veelzijdig als een schitterende diamant. 
Hij wordt vergeleken met een vader, een moeder, maar ook met een krijgsheer, een adelaar, een rots, een verterend vuur, een leeuwin of berin, een herder, een pottenbakker… etc. Hoe gaan wij met deze voorstellingen om? En is er ruimte om nog steeds nieuwe beelden van God te ontwikkelen? Of zouden wij ‘de beelden van de leken’ nog steeds moeten afwijzen?
 


In het komende seizoen verzorgen vier predikanten een viertal avonden over enkele van de Tien Woorden of Geboden. We komen deze tegen als fundamentele leidraad in het Oude testament, maar verouderd zijn die geboden allerminst. Ze vertellen ons veel meer dan ‘wat wel en niet mag’. 

Ze leggen diep menselijke verlangens en neigingen bloot, gaan in op de omgang tussen mensen onderling en vertellen ons van Godswege over het goede leven. Hoe ziet dat eruit? 

De geboden die besproken zullen worden zijn het eerste (Vereer naast God geen andere goden), het tweede (Maak geen godenbeelden), het vijfde (Eer vader en moeder) en het zevende gebod (Pleeg geen overspel).

Dit raakt aan grote thema’s die vandaag de dag actueel en spannend zijn. 
Zo raakt het eerste gebod aan het unieke van het christelijk geloof. Dit unieke staat onder spanning omdat er vele andere levensovertuigingen en godsdiensten naast elkaar worden geplaatst.
Het tweede gebod raakt aan de (soms veel te lieve) beelden van God die we in ons gezamenlijk en persoonlijk geloofsleven met ons meedragen.
Het vijfde gebod raakt aan de moeite die wij (in onze samenleving) hebben met gezag en autoriteit.
Het zevende gebod betreft actuele vragen rondom seksualiteit en gender. 

We geloven dat bezinning en gesprek rondom deze thema’s van groot belang is. We zullen merken dat het bespreken hiervan best ingewikkeld kan zijn en dat pasklare antwoorden niet zomaar beschikbaar zijn. Tegelijk hebben we de overtuiging dat we vanuit de  schriften – en op deze avonden in het bijzonder: vanuit deze Geboden – een onmisbare en wezenlijke stem kunnen laten klinken.

Van harte welkom om deze avonden te bezoeken en bij te dragen in het gesprek. De opbouw van de avonden is steeds als volgt:
19.30 – zaal open, toegang vrij
20.00 – opening
20.05 – lezing
20.50 – pauze
21.10 – vragenbespreking
22.00 – sluiting

De plaats van samenkomst is kerkgebouw De Morgenster, Sterrenlaan 1.
Opgave vooraf is niet noodzakelijk, net zo min als voorbereiding.

 


Locatie

Morgensterkerk
Locatie:
Morgensterkerk
Straat:
Sterrenlaan 1
Postcode:
2743 LW
Plaats:
Waddinxveen
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
Netherlands