• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

De opening van de vergadering op 17 oktober werd verzorgd door de scriba, Ida Molenaar. Daarvoor is gebruik gemaakt van een stukje uit het boekje ‘Goed beginnen’. Psalm 134 begint met “Zegen de heer, u allen”. De vraag wordt gesteld of wij de Heer mogen zegenen en ja, dat mag, als antwoord op zijn liefde en vergeving. Wij zegenen de Heer met opgeheven handen, in aanbidding voor zo’n grote God.

Hierna kreeg Arend Jan Smits de gelegenheid zijn onderzoek te presenteren dat hij heeft verricht in de drie wijkgemeenten, in het kader van het project “naar een (t)Huis voor de PGW”. Het onderzoeksrapport is inmiddels naar de wijkkerkenraden gezonden, samen met de aanbevelingen en vragen.  Het gaat te ver om hier uitgebreid op de presentatie in te gaan. Van de bespreking in wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad, zullen wij hier te zijner tijd verslag doen.

Jan de Boer geeft hierna een toelichting op de verschillende mogelijkheden voor de huisvesting voor de PGW. Alle scenario’s komen langs, van met drie wijkgemeenten in één gebouw, tot een multifunctionele nieuwbouw en alles wat daartussen zit. Alles gebaseerd op de wensen en ‘eisen’ van de wijkteams, uitgewerkt door het projectteam. In het stuk van Jan Boer leest u daar meer over.

Daarna volgde de standaard agendapunten zoals de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van het College van Diakenen en de goedkeuring van aankoop van een pastorie voor ds. Overheem. Daarover leest u in het deel van De Rank meer, in de rubriek kerkrentmeesters.

De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad is woensdag 11 december.

Ida Molenaar

Scriba Algemene Kerkenraad