• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Kerk-zijn in Coronatijd

'We maken bijzondere tijden mee'. Het wordt vaak gezegd en eerlijk gezegd weet ik ook niet hoe ik het anders zou zeggen. Ook voor de Algemene Kerkenraad heeft dit consequenties. Allereerst is het mooi om te zien hoeveel initiatieven er ook in onze wijkgemeenten los komen om “om te zien naar” ouderen, alleengaande, kwetsbare gemeenteleden, etc. Voor hen lijkt de Coronacrisis het meest bedreigend. We moeten echter ook niet vergeten dat er enorme druk staat op gezinnen. De kinderen en de ouders van de een op de andere dag thuis. Thuisonderwijs geven, het huishouden draaiend houden en dan beiden ook nog de verantwoordelijkheid voelen voor je werk.
Het is een tijd waarin we pijlsnel schakelen naar de essentie: de dienst op zondag op de een of andere manier (Kerkomroep, YouTube, CD) bij de gemeenteleden thuis brengen en zorgen dat we op basaal niveau met elkaar in contact blijven. Beleidsprocessen op AK niveau zijn even minder belangrijk en dat is begrijpelijk.


De AK is blij dat de wijkgemeenten IK/Ok en De Rank elkaar op praktisch terrein wel weten te vinden. De leden van de AK informeren elkaar frequent en waar mogelijk en zinnig wordt samengewerkt. Eén van die initiatieven was zo snel mogelijk een bestand opbouwen van de e-mailadressen van gemeenteleden van de PGW. Naast dat er een groep gemeenteleden is die niet op deze manier benaderd kunnen/willen worden was er nog een grote groep leden die wel een e-mailadres hebben, maar die nog nooit hadden doorgegeven. Inmiddels heeft een groot aantal gemeenteleden het mailadres via het webformulier op de website van de PGW Waddinxveen doorgegeven. Van De Rank meer dan van IK/OK wat waarschijnlijk verklaart kan worden door de hogere gemiddelde leeftijd (alhoewel dat ook vaak niet waar is).
Het project Naar een (t)Huis voor de PGW loopt ook vertraging op. De gesprekken in de AK hierover verlopen op constructieve wijze. De extra lange en ingelaste AK vergadering met als doel samen aan de beleidsvisie van de PGW te werken, hebben we helaas moeten annuleren. We proberen nu on line verder te werken, maar dat gaat wel langer duren dan gedacht.
We wensen iedereen en vanaf deze plek in het bijzonder de pastores (zij hebben een vitaal beroep heeft de burgerlijke overheid besloten maar daardoor moeten ze soms wel afwegen in hoeverre ze zich in de 'gevarenzone' begeven), heel veel sterkte sterkte toe. 'Houdt moed en hou elkaar een beetje in de gaten. We moeten het samen doen!'. Het was alsof de minister-president een samenvatting van het evangelie gaf.

Terugblik vergadering AK 5 maart

Ds. Harald Overeem opende de vergadering met een stuk uit het Lent book. Dit Lent book is, op verzoek van de aardsbisschop van Canthenbury, geschreven door Ruth Valerio. De kernvraag uit hetgeen Harald leest is: Wat doet alles wat in de wereld gebeurt met je geloofsleven. Dan gaat het hier niet over het coronavirus, maar over milieuzaken en alles wat daarbij komt kijken. Dat is niet alleen een links ding, maar gaat ons allen aan.
Aan de hand van vragen praten we hier met elkaar over door en een van de conclusies is dat we, uit liefde voor God en Zijn schepping, anders moeten omgaan met “de materialen”.
Met het gebed over water, ook een kostbaar materiaal, besluit Harald de opening.

Nadat we uitgebreid de voortgang van het project naar een (t)Huis voor de PGW besproken hebben komen nog enkele andere onderwerpen aan de orde. Een daarvan is de stuurgroep Triangel. Henk Asscheman en Jeroen van Gent zijn daarin al enige tijd actief en zij zijn bereidt gevonden de PGW vanaf heden te vertegenwoordigen. Daarmee komt een einde aan een taak van Simon Supusepa. Jarenlang heeft Simon de PGW vertegenwoordigd en voor zijn inzet willen we hem vanaf deze plaats hartelijk bedanken.

Op het moment van schrijven is er veel veranderd in de wereld en komen processen stil te staan of lopen ernstige vertraging op. Zo ook het proces van samengaan van de Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk. De geplande gemeenteavonden van 25 maart konden helaas niet doorgaan en op welke termijn dat wel kan is nu nog onduidelijk.
Maar ondanks dat vergaderingen niet doorgaan, of op een andere manier plaatsvinden, gaat het werk op allerlei terreinen wel door. We wensen iedereen daar veel wijsheid toe in te nemen beslissingen.

Belangrijk aandachtspunt bij mailen naar de kerk

Regelmatig komt het voor dat voor mailberichten welke gericht zijn aan "De Kerk" het verkeerde mailadres gebruikt wordt.
Het juiste mailadres voor zowel Immanuëlkerk, Ontmoetingskerk en De Rank eindigt op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het onjuiste mailadres is dat van het Platform Gehandicapten Waddinxveen. Dat eindigt op @pgwaddinxveen.nl. Wat in dit mail adres ontbreekt zijn de letters pkn. Graag bij versturen van mails bestemd voor de kerk niet vergeten de letters pkn erbij te zetten. De juiste formulering is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De secretaris van het Platform Gehandicapten gaat discreet met de mails welke bij haar binnenkomen om en meldt de betrokkenen dat de mail onjuist geadresseerd is. Uiteraard is het beter dat vertrouwelijke mails daar terecht komen waar zij thuishoren.

Pieter Oudenaarden, preses
Ida Molenaar, scriba