• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Kompas oktober 2019

Na een aantal rustige weken kwam de Algemene Kerkenraad (AK) op donderdag 5 september weer bijeen. De opening door ds. Tinus Gaastra ging over David en Goliath, maar dan op een heel andere manier belicht dan wij gewend zijn. Goliath als de tijdgeest die over ons heen walst en David als tegenkracht. De boodschap was dat de kerk niet moet wegkruipen, maar zichtbaar moet zijn, met vertrouwen op God. Uiteraard werd er veel meer gezegd en met elkaar besproken dan hier weer gegeven kan worden. Het is voor de AK inspirerend om bij het begin van de vergadering samen te spreken over ons geloof aan de hand van een bijbelgedeelte.

Gebouwenplan

Jan Boer was in verband met persoonlijke omstandigheden verhinderd. Alwin Kaashoek heeft een toelichting gegeven over wat er zoals in de afgelopen tijd aan acties zijn ondernomen. Informatie daarover vindt u in het deel over “Naar een (t)Huis voor de PGW”.

Nieuwe predikant en huisvesting

Nu ds. Harald Overeem  naar Waddinxveen komt als predikant van wijkgemeente De Rank moet er ook voor een woning gezorgd worden. De AK geeft het College van Kerkrentmeester toestemming voor aankoop van een woning binnen het beschikbare budget. Op zondag 13 oktober om 14.30 uur in het Coenecoop college is de intrede dienst, die door ds. Tinus Gaastra wordt geleid.  Hiermee is het team van predikanten voor de Protestantse gemeente te Waddinxveen weer compleet. Een zaak om God dankbaar voor te zijn!

Oproep

Wat een aantal andere zaken betreft die besproken worden blijft het een herhaling van zetten. Zoals het punt van zorgen om de vele vacatures, in elke wijkkerkenraad zijn er meerdere vacatures en dat heeft zijn weerslag op andere terreinen. Met name in het College van Diaken (CvD) is de situatie nijpend en als daar geen verandering in komt is het CvD niet meer in staat haar taken goed uit te voeren. De kerk heeft een diaconale taak en het kan toch niet zo zijn dat deze taak niet uitgevoerd kan worden door gebrek aan menskracht. Ook in het College van Kerkrentmeesters (CvK) zijn er een aantal vacatures.

De beide colleges proberen zo goed als dat mogelijk is hun taken uit te voeren, maar kunnen wel hulp gebruiken. De AK vertrouwt erop dat, met hulp van u, het goed komt en alle vacatures vervuld worden. Voor informatie mag u mij altijd benaderen.

Als u wilt weten wanneer de AK vergadert dan kunt u het vergaderschema op de website terugvinden onder het deel Protestantse Gemeente / Algemene Kerkenraad. Indien u iets op de agenda wilt laten zetten neem dan contact met mij op. In dat geval is het handig als u weet wanneer de AK vergadert.

Ida Molenaar
Scriba Algemene Kerkenraad