• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

 • Inrichting Ontmoetingskerk

 • Inrichting Immanuëlkerk

 • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de eerste is met video, de tweede alleen met geluid.

 • 15-05-2022

 • 8-05-2022

 • 1-05-2022

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Voorgangers: Ds. Harald Overeem,
                        Ds. Anne ter Schuur v/d. Plicht
Orgel            : Anton Lok
Beamer       : Ad Fiere
m.m.v.         : het Combo
Techniek     : Ronald Kersbergen.

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stilte moment
Aanvangslied 136 vers 1, 2 en 11(tekst van de nieuwe psalmberijming)

Bemoediging en groet
Drempelgebed
Inleiding op de dienst
Zingen lied 216
Kyriëgebed
Loflied Hemelhoog 575

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het woord
Aandacht voor de kinderen
Lied Hemelhoog 388
Kinderen gaan naar Alles Kidz

1e Schriftlezing: Deuteronomium 6, vers 4 t/m 9
Leviticus 19, vers 18: Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
Evangelielezing: Johannes 13  vers 31 t/m 35
Hemelhoog 402

Overweging                   Meditatief moment
Zingen lied 974,  vers 1, 2, 3 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden, stilgebed en Onze Vader
Collecte: 1e  Mercy Ships           2e  Kerkbeheer
Kinderen komen terug uit Alles Kidz
Slotlied Hemelhoog 336

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 03737 31 736 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 22 mei 2022

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen

Donderdag 26 mei 2022

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. Anne ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 29 mei 2022

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. J.P. Koning, Reeuwijk
 • 15:45 Kerk op Schootviering, ds. A. ter Schuur-van der Plicht

Zondag 5 juni 2022

Ontmoetingskerk
 • 09:30 ds. Anne ter Schuur-v.d. Plicht, RTW