• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

De kerkbalans weken voor ’t Spectrum zijn weer achter de rug.
Allereerst wil ik de lopers bedanken, die 2 weken op pad geweest zijn, zij hebben ruim 980 enveloppen bezorgd en weer opgehaald!
Er is weer veel voorbereiding aan vooraf gegaan, er moesten de nodige mutaties verwerkt worden en dan daarna konden de loperslijsten uitgedraaid worden.
Op woensdag 11 januari zijn door de kerkrentmeesters en leden van de ZWO de enveloppen weer klaar gemaakt. Vrijdagavond 27 januari hebben de lopers hun opgehaalde enveloppen ingeleverd en konden de tellers aan de slag, ook dank aan de koster Wim die voor koffie ed. heeft gezorgd.
Zonder iemand te kort te doen wil ik Bert van Gemeren (kerkrentmeester/ontvanger) en Arie Zevenbergen (ledenadministratie) noemen die hier veel tijd ingestoken hebben, waarvoor mijn dank.

Nu de cijfers.
De binnengekomen toezeggingen op de telavond leverde een bedrag op van 186.095,08 euro van 651 gemeenteleden. In 2022 op de telavond was de toezegging: 197.756,78 euro van 746 gemeenteleden. Dit is een achteruitgang van ongeveer 5,9 %.
Ten opzichte van het aantal enveloppen die aan onze gemeenteleden zijn overhandigd, blijkt dat er van ruim 300 gemeenteleden geen toezegging of antwoord om een of andere reden is  ontvangen. Dit is een situatie die best zorgelijk is, wel leven we nu in onzekere tijd met hogere kosten voor ons levensonderhoud.

Het aantal toezeggingen van gemeenteleden is dit keer niet gedaald en we gaan er vanuit dat er nog toezeggingen binnenkomen, wat altijd wel het geval is.
Voor de kerkbalans 2022 is er tot nu toe een bedrag van 198.068,28 euro ontvangen.

Indien u uw envelop met toezegging om een of andere reden niet heeft kunnen inleveren of deze niet is opgehaald, dan kunt u deze opsturen naar postbus 17, 2740 AA Waddinxveen of een belletje naar uw contactpersoon, dan wordt deze als nog opgehaald.

Banknummer voor Kerkbalans en giften
Gaarne uw bijdragen voor kerkbalans en andere giften voor de kerk, overmaken op:
NL92 RABO 0373 7316 55 t.n.v. CvK Prot. Gem. Ontvanger ’t Spectrum.

Namens de kerkrentmeesters
Cor Streefkerk

Kerkdiensten

Zondag 2 apr 2023

Ontmoetingskerk
  • 09:30 pastor M. Sonneveld

Maandag 3 apr 2023

Ontmoetingskerk
  • 19:30 mw. M. v.d. Zwan en mw. B. Prins, avondgebed

Dinsdag 4 apr 2023

Ontmoetingskerk
  • 19:30 mw. A. Compagne en mw. M. Scheurwater, avondgebed

Woensdag 5 apr 2023

Ontmoetingskerk
  • 19:30 mw. S.Weijs en mw. S.Oosterom, avondgebed

Donderdag 6 apr 2023

Immanuëlkerk
  • 19:30 ds. G. Geitenbeek, Heilig Avondmaal

Activiteiten