• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

4e zondag "40-dagentijd

Voorganger:     ds. Julia van Rijn
Orgel:                Anton Lok
Beamer:           Joost van Viegen
Lector:              Susan Oosterom
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stiltemoment
Aanvangslied 546, vers 1 t/m 5

Groet
V:     De Heer zij met u
G:     Ook met u zij de Heer
Bemoediging en drempelgebed
V:     Onze hulp is in de naam van de Heer,
G:     die hemel en aarde gemaakt heeft
V:     …….., door Christus onze Heer.
G:     Amen. 

Inleiding op de dienst
Kyriëgebed na 1e gebedsintentie zingen lied 547:1, na 2e 547:2, na 3e  547:3

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting van de Heilige Geest
Aandacht voor de kinderen
Projectlied “Wij zijn op weg, melodie lied 536
Kinderen gaan naar Alles Kidz

1e Schriftlezing: Jesaja 59, vers 1 t/m 3+ 9 en 10
Lied 27, vers 1 en 2
2e Schriftlezing: Johannes 9, vers 1 t/m 17+24 t/m 41
Lied 1005 om naar te luisteren en zachtjes mee te zingen

Overweging                Stilte          Meditatief moment
Zingen LvdK 487, vers 1 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank - en voorbeden, stilgebed en Onze Vader
Presentatie ZWO
Collecte:   1. ZWO     2. Kerkbeheer
Kinderen komen terug uit Alles Kidz

Slotlied 500, vers 1 t/m 5

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 2 apr 2023

Ontmoetingskerk
  • 09:30 pastor M. Sonneveld

Maandag 3 apr 2023

Ontmoetingskerk
  • 19:30 mw. M. v.d. Zwan en mw. B. Prins, avondgebed

Dinsdag 4 apr 2023

Ontmoetingskerk
  • 19:30 mw. A. Compagne en mw. M. Scheurwater, avondgebed

Woensdag 5 apr 2023

Ontmoetingskerk
  • 19:30 mw. S.Weijs en mw. S.Oosterom, avondgebed

Donderdag 6 apr 2023

Immanuëlkerk
  • 19:30 ds. G. Geitenbeek, Heilig Avondmaal

Activiteiten