• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zondag 16 februari werd er gecollecteerd voor de familie Van der Maas. Zij zijn door de GZB vanuit onze gemeente uitgezonden naar Albanië.

Aad geeft daar les op de bijbelschool (ISTL) en ondersteunt de opbouw van veelal kleine protestantse kerkjes in Albanië. Dineke geeft Engelse les aan kinderen op de naschoolse opvang voor Roma-gezinnen via de organisatie Alo!Mik. 

U kunt het werk van de familie Van der Maas steunen door gebed, meeleven en uw giften. Lees hier meer over hoe u het werk van de familie Van der Maas kunt ondersteunen.

Lees hier de laatste update van de familie Van der Maas en lees hier meer over deze uitzending

Hieronder een filmpje dat Aad heeft gemaakt en tijdens de collecte op 16 februari is getoond:

De Thuisfrontcommissie

Jos, Aad, Dineke en Chris van der Maas, 2019