• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

U heeft kunnen lezen dat de familie Van der Maas vanwege de situatie met het corona-virus door de GZB zijn 'teruggehaald' naar Nederland (ees ook dit bericht) In Albanië zijn niet veel besmettingen maar de gezondheidszorg is daar niet zoals in Nederland. Vandaar dat de familie Van der Maas, zonder hondje Lizzy, nu in een tijdelijke woning verblijft. Maar het betekent zeker geen vakantie!

Aad doet - nu noodgedwongen online - zijn werk voor de bijbelschool ISTL in Tirana: het begeleiden van studenten, lessen voorbereiden en geven, etc. Ook de begeleiding van de 12 kerken in Albanië en Kroatië en de ondersteuning van de zendingswerkers in de regio vindt nu online plaats.

Eigenlijk op dezelfde manier waarop het anders in Albanië gedaan zou worden, want ook daar zijn strenge maatregelen en mogen mensen maar een paar uur per dag naar buiten.
Chris is druk met zijn examens, ook dat kan gelukkig allemaal online bij zijn school in Albanië. En Jos volgt ook online lessen van zijn school.

Het is de bedoeling dat, zodra de situatie het toelaat, Aad zo spoedig mogelijk naar Albanië probeert terug te keren. Voor het regelen van zaken (o.a. verlenging van de verblijfsvergunning) en ook om ter plaatse de nodige ondersteuning te kunnen geven. Waarschijnlijk zullen Dineke en de jongens deze zomer in Nederland blijven. Mogelijk kunnen zij per 1 juli hun tijdelijke woning weer inruilen voor hun eigen huis, dat dan weer 'vrij' komt. Hoe het er na de zomer uitziet is nog niet duidelijk. Hopelijk is de situatie weer zover genormaliseerd dat ook Dineke en Jos weer naar Albanië kunnen gaan. Chris zal in Nederland blijven om zijn studie Werktuigbouwkunde in Delft te gaan starten.

Stand van zaken fondsenwerving
Op dit moment is een bedrag van € 10.305,- toegezegd, waarvan € 3.970,- is ontvangen. Een mooi resultaat waar we u dankbaar voor zijn. 

 

Helaas kunnen door de corona-crisis een aantal geplande acties, waar (een deel van) de bestemming voor de GZB/familie Van der Maas bestemd zou zijn, niet doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan de Rommelmarkt op 9 mei en de 24-uurs Step-actie die al helemaal uitgedacht en gepland stond voor 13 juni.

Uiteraard heel begrijpelijk maar we 'missen' daardoor wel deze giften. Wij willen u vragen om te kijken of u in deze periode een (extra) gift wilt geven voor het werk van de familie Van der Maas in Albanië, dat ook in deze periode gewoon doorgaat. Dit mag een eenmalige gift zijn (prachtig) maar een structurele maandelijkse gift zou helemaal super zijn. Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting; de GZB is een organisatie met ANBI-status.

Alvast heel hartelijk dank!

Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u op deze website en op de website van de GZB.

Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. TFC Aad en Dineke van der Maas.

De Thuisfrontcommissie