• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Sinds 14 juli jl. is Aad weer terug in Albanië. Vanwege COVID-19 mag de Bijbelschool officieel nog niet starten en worden de lessen vanaf maart online aangeboden. Helaas zijn er studenten die hierdoor moesten afhaken omdat zij niet de beschikking hebben over een computer, laptop en internet. Aad probeert deze studenten te helpen waar mogelijk. In de tussentijd heeft Aad een tweetal online lessenseries in het Albanees ontwikkeld samen met de organisatie GlobalRize. Wanneer deze lessen
aanslaan zal Aad meer van deze lessen ontwikkelen.

Daarnaast heeft hij lessen ontwikkelt voor gemeentegroepen in samenwerking met IZB-focus en met Albanese partners lessen op het gebied van medische voorlichting, diaconale bewustwording, micro krediet en bijvoorbeeld jeugdwerk. Het is momenteel monitoren waar behoefte aan is en hierop voortborduren. Voor zijn nieuwe takenpakket was het ook de bedoeling om GZB zending werkers lokaal te ondersteunen in Bosnië, Kroatië en Tsjechië. Vanwege Corona verlopen deze contacten momenteel digitaal. 

Jos en Dineke zijn 18 augustus ook naar Albanië teruggekeerd. Omdat de Albanese overheid nog geen toestemming geeft voor klassikale lessen zal Jos voorlopig online lessen ontvangen. Gelukkig zijn deze goed georganiseerd. Chris is in Nederland  gebleven. Hij heeft 20 juli in Nederland het staatsexamen Nederlands en Natuurkunde afgelegd en diende zich d.m.v. zelfstudie hierop voor te bereiden, omdat deze vakken niet worden gegeven in Albanië. Chris is geslaagd en gaat nu verder
naar de TU in Delft, richting bouwkunde. 

Corona in Albanië
Vanaf juni zijn de Corona maatregelen in Albanië versoepeld. Het aantal besmettingen is hierdoor gestegen. Het aantal besmettingen ligt nu rond de 150 personen per dag. Voor een bevolking van circa 3 miljoen, een behoorlijk hoog aantal. Kerkdiensten, jeugdgroepen e.d. worden weer opgepakt met inachtneming van de Corona regels. Afstand houden, mondkapjes dragen in de kerk en het openbare leven. Het valt niet mee voor de bevolking om zich aan deze regels te houden.  Albanezen houden er nou eenmaal van om elkaar hartelijk te begroeten, elkaar te omhelzen en het geven van handen. Aad probeert de mensen erop te attenderen zich strikt aan de regels te houden, maar op zulke momenten voelt hij zich weer iemand van een “andere” cultuur. Aad zet zich ook in voor voedselhulp samen met de GZB en de Albanese voedselbank, om voor de mensen te zorgen die hun inkomen door Corona zijn kwijt geraakt 

(Extra) Gift voor Albanië 
Door de Corona crisis zijn een aantal geplande acties waar een deel van de bestemming voor de GZB/Familie van der Maas bestemd zou zijn, niet doorgegaan. Denk bijvoorbeeld aan de rommelmarkt en de 24-uurs stepactie. Hierdoor zal het bedrag aan giften lager uitkomen en wordt het opbouwwerk in Albanië extra gehinderd. We willen u daarom vragen om te kijken of u in deze periode een (extra) gift wilt geven voor het werk van de familie van der Maas in Albanië. Dit mag een eenmalige gift zijn, maar een structurele maandelijkse gift zou helemaal super zijn. Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting; de GZB is een organisatie met ANBI-status. Een gift voor de familie Van der Maas kunt u rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. TFC Aad en Dineke van der Maas. 

Stand van zaken fondsenwerving


Op dit moment is het bedrag van € 20.882,- toegezegd waarvan € 17.527,- is ontvangen. Dank u wel hiervoor. Het zou fantastisch zijn als u op een structurele manier (maandelijks) met een bepaald bedrag deze uitzending zou willen ondersteunen. Ook kleine bedragen helpen! Zie hieronder voor meer informatie, waarvoor alvast dank! 

Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u op deze website en op gzb.nl/famvdmaas.
We vragen u te bidden voor de kerken en de kerkleden in Albanië, nu ze extra moeilijkheden ervaren door Corona.
Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”. Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt. Het is belangrijk dat er meer vaste donateurs komen! Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd één van de TFC-leden aanspreken. 

De Thuisfrontcommissie

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

https://lh3.googleusercontent.com/bwVLe0XJpFj5MonxzAPuHuxToUilY66D9o7LuA2c2CnNiR2EXwuwKGhcAaxpRJboXdOf_xsh3Bp8UW4RkReZCKiKxu06jRCWZdXcCD69zuMqFyVTOYl5a4dsHpNz5br-lAVMeHDT9IuyTZ5rof1n9LHyFouL_T2bsufWU57ibQhPwusugUTbXooePiU6aLv7IqvrQblNmoPkb0v1BX-jMBiVKSRZHQ3HUnhKNygazAR9cQYUsUC9KUGB0Vl7Fx8KBwoxJdthYcBFUZAMMpn0zyEVyEJCK8r43K1CSZ0Z8cvuxP4V9ZhJFNcIUAkuXqbfjOOOFt1oX85cCUElLwI-A5W24OHOdEcBIER2zBtu6a19oP-GQb9hSnTV8daUEn7I7azxSxrNu2-CiP8npyTOfFqOK9ge7YLeZTKdIGX8_dZeJAXQEo5F9rqCqPkRzIOXq9gH36JBmBUW4sW6cdzdQiIJItVmaJhw2_jq7z4O80iGpKh6tsUwaYXYVUr33VYM7xd34hN5zRC5SMu33bfgpH1aTc4VOQnW7sn4sS7XQZkTqzrb7cBz61Mcb4lTDMx-_RSm4D4MKrIULK6vlDTYxntuB28ujxCqDNw7MUPVPJmfweD1m8OR4PgSBWp3gkuvdu5LQPPq1ct37TYJlsyTMD8BZikIXsSTprsiuvNiOMSV6ehMQWGUJN5byALIPg=w666-h888-no?authuser=0