• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Laptops Bijbelschool
Onze oproep aan u m.b.t. laptops voor de ISTL Bijbelschool heeft zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels zijn de laptops in Albanië gearriveerd. Een Nederlander die werkzaam is in Tirana is met de auto naar Nederland en terug geweest en heeft de laptops meegenomen. Oorspronkelijk waren de laptops bedoeld om toegepast te worden in de bibliotheek, zodat studenten materiaal konden opzoeken via internet en zodoende konden werken aan hun opdrachten. Dit betreft een 80-tal studenten van diverse kerken in Albanië en een enkeling uit Kosovo/Montenegro.

De meeste studenten hebben een smartphone, maar geen PC of laptop. Vanwege COVID-19 is de situatie sterk veranderd. Sinds maart jl. verzorgt ISTL Bijbelschool alle lessen online. In het najaar zullen de online lessen voor een kleinere groep van 25 studenten uit Tirana en omstreken afgewisseld worden met klassikale lessen op gepaste afstand van elkaar. Omdat de meeste studenten zoals gezegd geen PC of laptop hebben, haakten sommigen af. In 1 e instantie zullen de laptops in bruikleen worden gegeven, zodat de studenten op afstand hun studie kunnen voortzetten. Een pluspunt van het geven van online les is dat geëmigreerde Albanezen naar Griekenland, Italië en Frankrijk ook deelnemen. 

Dagelijks leven
Dineke is weer gestart met het geven van Engelse les bij de “After School” van Alo Mik. Sinds 14 september zijn deze reguliere scholen weer geopend. Jos kan weer naar school. De lessen worden een aantal uren per dag in kleine groepjes gegeven. Een mondkapje is verplicht en er worden strenge regels gehanteerd. Aad gaat verder met het geven van diverse cursussen in de diverse kerken, in samenwerking met lokale organisaties. De cursussen worden gedeeltelijk online als klassikaal gegeven.  Het betreft o.a. cursussen voor leidinggevenden van jeugdclubs en kerkleiders. 

Collecte 
Op 1 november 2020 zal er worden gecollecteerd t.b.v. de familie van der Maas in Albanië. Van harte bij u aanbevolen. 

(Extra) Gift voor Albanië
Door de Corona crisis zijn een aantal geplande acties waar een deel van de bestemming voor de GZB/Familie van der Maas bestemd zou zijn, niet doorgegaan. Denk bijvoorbeeld aan de rommelmarkt en de 24-uurs stepactie. Hierdoor zal het bedrag aan giften lager uitkomen en wordt het opbouwwerk in Albanië extra gehinderd. We willen u daarom vragen om te kijken of u in deze periode een (extra) gift wilt geven voor het werk van de familie van der Maas in Albanië. Dit mag een eenmalige gift zijn, maar een structurele maandelijkse gift zou helemaal super zijn. Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting; de GZB is een organisatie met ANBI-status. Een gift voor de familie Van der Maas kunt u rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. TFC Aad en Dineke van der Maas.

Stand van zaken fondsenwerving

Op dit moment is het bedrag van € 21.612,- toegezegd waarvan € 18.932,- is ontvangen. Dank u wel hiervoor! Het zou fantastisch zijn als u op een structurele manier (maandelijks) met een bepaald bedrag deze uitzending zou willen ondersteunen. Ook kleine bedragen helpen! Zie hieronder voor meer informatie, waarvoor alvast dank! 

Speculaas en Dagboek voor Familie van der Maas

Op D.V. 23 oktober start de TFC een actie waarin u een speculaaspakket en/of het Bijbels dagboek "Een Handvol Koren 2021" kunt bestellen en waarvan de opbrengst voor het werk van de Familie van der Maas in Albanië bestemd is.
Het speculaaspakket van bakkerij 't Stoepje is een al vele jaren een ware traktatie en bevat verschillende soorten speculaas. Het is voor € 10,00 te bestellen via de TFC. 
Het Bijbels dagboek "Een Handvol Koren 2021" van de GZB is het meest verkochte dagboek van Nederland en biedt elke dag twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek (waaronder Aad van der Maas). Het is via de TFC te bestellen voor € 12,50. Een belangrijk deel van de opbrengst gaat direct naar het werk van Aad en Dineke van der Maas in Albanië.
Meer informatie volgt via de Zondagsbrief en de website van de Rank.

Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u op de website
We vragen u te bidden voor de kerken en de kerkleden in Albanië, nu ze extra moeilijkheden ervaren door Corona. Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”. Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt. Het is belangrijk dat er meer vaste donateurs komen! Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd één van de TFC-leden aanspreken. 

De Thuisfrontcommissie
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De laptops uit Nederland worden al volop gebruikt in Albanië.