• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Bijbelschool
Intussen geeft Aad in de Bijbelschool de lessen zowel klassikaal in Tirana als online. Studenten uit de omgeving van Tirana komen naar de klas en studenten die verder weg wonen volgen het online. Met behulp van de laptops die door u zijn gedoneerd zijn in drie plaatsen in het zuiden van Albanië leercentra opgericht. De computers zijn met elkaar verbonden middels een televisie, zodat per locatie 5 tot 20 studenten mee kunnen doen.

Ook in Kosovo is een plek waar studenten de lessen online kunnen volgen. Vanwege deze mogelijkheden is het aantal studenten flink toegenomen. 

Kerkenprogramma
Het kerkenprogramma wordt door Aad verder uitgerold. Daarbij zijn 12 kerken in Albanië en Kosovo betrokken. Aad geeft steeds meer lessen in de lokale kerken, voor zowel gemeenteleden als kerkleiders. Aad ontwikkelt hiervoor zijn eigen materialen of sluit aan bij bestaande methoden van bijvoorbeeld Focus van de IZB. Vandaar dat dit programma de naam FOKUSI heeft gekregen. Een Albanese website hierover is inmiddels in de lucht. Aad gaat regelmatig voor bij 1 van de 12 kerken die deelnemen aan FOKUSI. 

Er wordt met diverse Albanese organisaties samengewerkt voor bijvoorbeeld jeugdcursussen en leiderschap cursussen. Een online Bijbelcursus draait i.s.m. de organisatie GlobalRize. Deze cursussen zijn via de smartphone te volgen. De ijbelcursussen gaan over basisvragen van het geloof. Aad zoekt mentoren die kunnen ondersteunen bij het nakijken en begeleiden van deze lessen. Vanaf 1 november stelt Aad een assistent aan voor het ondersteunen van de cursussen bij de lokale kerken.
In 1 van deze kerken leidt Aad een bijeenkomst voor mannen en dan met name Roma mannen. Zij kunnen over het algemeen niet lezen of schrijven, wat daarom veel creativiteit kost om samen met hen de Bijbel te bestuderen. Omdat Aad niet meer actief is bij de VUSH houdt hij daar geen kantoor meer, maar zit nu inpandig bij de ISTL Bijbelschool in Tirana.

Stand van zaken fondsenwerving
Op dit moment is het bedrag van € 22.227,- toegezegd waarvan € 19.932,- is ontvangen.

Dank u wel hiervoor. Het zou fantastisch zijn als u op een structurele manier (maandelijks) met een bepaald bedrag deze uitzending zou willen ondersteunen. Ook kleine bedragen helpen! Zie hieronder voor meer informatie, waarvoor alvast dank! 

Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u op de website.

We vragen u te bidden voor de kerken en de kerkleden in Albanië, nu ze extra moeilijkheden ervaren door Corona. 
Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”. Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt. Het is belangrijk dat er meer vaste donateurs komen! Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd één van de TFC-leden aanspreken.

De Thuisfrontcommissie

Lessen van de bijbelschool in Tirana worden nu ook online gegeven