• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Middels deze weg wil de familie van der Maas u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid met hun werk in Albanië.

Sinds 2017 voelen zij zich gedragen door uw gebeden, uw belangstelling en uw financiële ondersteuning. Dank u daarvoor!

GZB gebedsapp
Sinds 1 oktober heeft de GZB een eigen - gratis - app. Dagelijks wordt een gebedspunt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk.

De app is zowel in Google Playstore als de Apple Store te vinden onder de naam ‘De GZB’. Jarenlang heeft de GZB een gebedskalender uitgegeven. Met daarin voor elke dag een gebedspunt voor het zendingswerk in Albanië, Peru, Duitsland, Nepal, Malawi of een van de andere landen waar ze werken. Met de uitbraak van de coronapandemie was het niet langer mogelijk om lang van tevoren een gebedspunt op te geven. Daarvoor veranderde de situatie per land te snel. Zij zijn er daarom toe overgegaan om de gebedspunten te delen via een gebedsapp en eventueel per tweewekelijkse gebedsmail. Op deze manier kunnen zij zo dicht mogelijk bij de actualiteit aansluiten. 

Gebedspunten
We willen u vragen om mee te bidden en te danken voor:

  • Aad en Dineke zijn heel dankbaar dat het goed gaat met Chris en zijn studie in Nederland.
  • Wilt u bidden voor de corona situatie in Albanië? Er zijn veel besmettingen en weinig mensen worden getest. In de kerken waar Aad mee samenwerkt zijn helaas ook mensen overleden. Laten we bidden voor de families.
  • Aad en Dineke danken God dat het met hen en hun gezondheid goed gaat.
  • De familie van der Maas kijkt terug naar het afgelopen Kerstfeest. Laten we God danken dat in een wereld vol lijden, onrecht en armoede Jezus is gekomen om licht en vrede te brengen! We bidden dat in Albanië en Kosovo veel mensen dit blijde nieuws mogen horen en Jezus leren kennen.

Collecte
D.V. 31 januari 2021 is de diaconale collecte bestemd voor het werk van de familie van der Maas in Albanië. Van harte bij u aanbevolen. 

Stand van zaken fondsenwerving
De eindstand voor 2020 is bekend. Dit is het prachtige bedrag van € 26.684,- geworden! Een heel groot "dank-je-wel" aan alle mensen die hieraan hebben bijgedragen door middel van giften of het meedoen aan de acties die zijn georganiseerd.

Woorden schieten te kort. Het zou fantastisch zijn als u ook dit nieuwe jaar op een structurele manier (maandelijks) met een bepaald bedrag deze uitzending zou willen ondersteunen. Ook kleine bedragen helpen! Zie hieronder voor meer informatie, waarvoor alvast dank!

Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt hier op de website.

Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”.
Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt.

De Thuisfrontcommissie