• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Online Bijbelcursussen
Intussen worden nieuwe mentoren getraind voor de online Bijbelcursussen. Deze online Bijbelcursussen zijn in het Albanees ontwikkeld in samenwerking met GlobalRize (zie hier). De mentoren zullen de deelnemers begeleiden en zullen de lessen ook nakijken. Eind februari zal op Facebook reclame worden gemaakt voor deze online Bijbelcursussen.

ISTL Bijbelschool
De komende maanden zal Aad veel les geven op de International School of Theology and Leadership Albania Bijbelschool. Hij zal beginnen met lessen over het Nieuwe Testament, daarna over Diakonie en vervolgens Wereldgodsdiensten. De lessen zullen klassikaal en via de platformen Zoom en Moodle worden aangeboden. Begin februari heeft Suada, een derdejaars studente, een getuigenis afgelegd. Suada is een geweldige leerlinge die tevens de High School voor verpleegkundige heeft afgerond met zeer goede cijfers. Ze had ook de mogelijkheid om arts te worden, maar heeft daar niet voor gekozen. Haar reden hiervoor is dat artsen slechts een paar minuten doorbrengen met hun patiënten. Verpleegkundigen hebben meer momenten om te dienen en kunnen langere tijd doorbrengen met hun patiënten. Dank God voor jonge mensen als Suada, die dienen zonder er iets voor terug te verwachten.

Stand van zaken fondsenwerving
Intussen is 2021 onderweg en hierbij de tweede thermometer van dit jaar. Op moment van schrijven is er € 9.975,- toegezegd, waarvan we € 2.730,- hebben mogen ontvangen.

Dank u hartelijk voor uw giften om zodoende het werk van de familie van der Maas in Albanië mogelijk te maken.

Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u hier op de website.
Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”. Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt.

De Thuisfrontcommissie