• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

In dit artikel brengen wij u weer op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de uitzending van de familie Van der Maas vanuit onze gemeente naar Albanië. Zij ondersteunen daar de lokale kerken in de groei naar volwassenheid, Aad geeft les op de bijbelschool in Tirana en ondersteunt ook de zendingswerkers in de regio, zoals in Kroatië, Bosnië, Tsjechië.

Verandering woonsituatie
Jos van der Maas is intussen 14 jaar en Aad en Dineke hebben zich verdiept in zijn studiemogelijkheden. Wanneer Jos zijn opleiding in Albanië blijft vervolgen kan hij pas op zijn 18e een diploma halen wat vergelijkbaar is met een HAVO diploma. Een mogelijkheid is om via de wereldschool, online HAVO te volgen, maar Jos is hier geen kind voor en heeft graag mensen om zich heen. Na hierover veel met elkaar te hebben nagedacht en ervoor te hebben gebeden is besloten in het belang van Jos om zijn HAVO in Nederland te vervolgen. In het kader hiervan zullen Dineke en Jos vanaf eind mei weer in Waddinxveen woonachtig zijn. Het werk van Aad in Albanië is nu net goed op gang gekomen, daarom zal Aad voornamelijk vanuit Albanië zijn werk blijven  voortzetten en uitbouwen. Niet ideaal voor het gezin, maar Aad zal waar mogelijk Nederland bezoeken om afwisselend ook vanuit hier te werken. We hopen dat u het werk van Aad in Albanië en Oost-Europa zult blijven ondersteunen met uw gebeden, medeleven en financiën.

Elti Bodinaku
U bent ervan op de hoogte dat sinds november 2020, Aad een Albanese parttime collega heeft kunnen aanstellen: Elti Bodinaku. Een korte kennismaking. Elti is 27 jaar en verloofd met Bela. Elti heeft aan aantal jaren gestudeerd aan een Duitse Bijbelschool. Samen met Aad zal hij parttime als coördinator bij het FOKUSI programma van de GZB actief zijn. Hiernaast is hij in zijn eigen kerk, leider van de aanbiddingsgroep en bijeenkomsten van jongeren.

 De volledige Bijbel in het Albanees
Joan Lena, is 1 van de 3 vertalers van de eerste hele Bijbel in het Albanees, vertaald uit de grondtalen. Deze Bijbel verscheen februari jl. Joan woont en werkt sinds 14 jaren in Amsterdam en is van Albanese afkomst. Als zoon van een Russisch-Orthodoxe vader en een Moslima als moeder geboren in het Atheïstische Albanië, werd hij als tiener Christen. Er bestond reeds een Orthodoxe vertaling van het Nieuwe Testament en delen van het Oude Testament en Protestanten hadden in de jaren negentig van de vorige eeuw een vertaling gemaakt in modern Albanees, maar wel vertaald uit het Italiaans. Er was tot februari geen volledige vertaling met als basis de grondtalen. Het grootste dilemma waren de namen. De orthodoxen, Katholieken en Protestanten gebruiken bijvoorbeeld alleen al voor de naam Jezus alle drie een andere naam. Zelfs God heeft niet dezelfde naam. Toch is het gelukt om ondanks de strijdpunten een variant te vertalen welke acceptabel is voor alle groepen. Het Oude Testament was in 2007 gereed en daar is in februari het Nieuwe Testament bij gekomen. Een lang, maar gelukkig nu succesvol traject.

Nieuwsbrief maart 2021 en video
Er is recent weer een nieuwsbrief verschenen van de familie van der Maas. En Aad heeft voor Pasen een korte video gemaakt waarin een aantal mensen uit Albanië aan het woord komt om te vertellen wat Pasen (voor hen) betekent. Deze video is getoond in de paasdienst van 4 april, toen er ook voor de uitzending werd gecollecteerd. De link naar de nieuwsbrief en video vindt u hier.

Stand van zaken fondsenwerving
Op moment van schrijven is er € 10.830,- toegezegd, waarvan we € 4.270,- hebben mogen ontvangen.  Dank u hartelijk voor uw giften om zodoende het werk van Aad van der Maas in Albanië mogelijk te maken.

Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u hier op de website.

Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”.  Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt.

De Thuisfrontcommissie