• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Graag willen we jullie inlichten over het feit dat wij als gezin vanaf de zomer van 2017 naar Albanië zullen vertrekken. We zullen daar voor enkele jaren gaan werken namens de zendingsorganisatie Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Albanië (klik voor kaartje op Google Maps) is het armste land van Europa. In de vorige eeuw was het een streng communistisch land. Vanaf 1967 gold Albanië zelfs als het eerste atheïstische land. Alle vormen van religie waren verboden. Er was een strenge controle en als je toch een Bijbel of een koran bezat, werd je verbannen of geëxecuteerd vergelijkbaar
met Noord-Korea). In de jaren ’90 is dit regime in Albanië veranderd en is het weer toegestaan om te geloven. Grieks-orthodoxe en Rooms-Katholieke kerken werden herbouwd. Kleine protestantse gemeenten ontstonden. Deze protestantse kerken hebben dringend behoefte aan goede leiders en theologische training.

De GZB wil hierin meedenken en stelde begin 2016 een vacature op voor ‘Theologisch Toeruster’.

We zijn met de GZB in gesprek gegaan over wat wij voor de Albanese kerken kunnen betekenen. Voor mij (Aad) is Albanië bekend terrein, omdat ik er van 1994-1998 heb gewerkt aan een bijbelschool. We ervaren het als bijzonder dat God dit op ons pad brengt. We geloven dat Hij ons (nu als gezin) roept om Hem te dienen in datzelfde Albanië. Dat betekent niet dat we geen vragen meer hebben, maar wel dat we in vertrouwen op God deze weg willen gaan. We zijn ons ervan bewust dat deze stap met name voor onze kinderen Chris en Jos veel impact heeft. Het is de bedoeling dat zij naar een internationale school zullen gaan in Tirana. Tirana is de hoofdstad van Albanië, waar we ook gaan
wonen. We hopen natuurlijk dat zij hun draai snel zullen vinden en vragen daarvoor ook nadrukkelijk jullie gebed.

Waarom zetten wij deze grote stap? We zijn ervan overtuigd dat één van de laatste woorden die Jezus op aarde sprak een oproep (en tegelijk belofte) is, die serieus genomen mag worden. Jezus zegt in Matteüs 28:“Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’ (vertaling Het Boek).

Zending is niet alleen de verantwoordelijkheid van individuele gelovigen, maar ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. God roept beiden om actief te zoeken naar mogelijkheden om over heel de wereld zijn boodschap van genade te verspreiden en Hem te dienen. We zijn dankbaar dat vanuit De Rank inmiddels is toegezegd dat men wil meedenken bij onze uitzending. Dat betekent dat er ter zijner tijd een uitzenddienst gehouden zal worden en dat er (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en voorbede) betrokkenheid zal blijven. Daarnaast zal De Rank een deel van de kosten op zich nemen en een thuisfrontcommissie (TFC) opzetten. Daarin zitten mensen die gedurende onze uitzending mee willen denken. We zijn blij dat inmiddels een aantal mensen heeft toegezegd om in deze TFC mee
te doen. 

Ons voorbereidingstraject bij de GZB zal starten in februari. We gaan dan onder andere bezig met taalstudie. In de komende tijd willen we jullie graag op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. We vragen om jullie gebed. Mochten er vragen zijn, dan willen we daar uiteraard graag op ingaan.

Hartelijke groet,
Dineke, Chris, Jos en Aad van der Maas