• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Onderstaand artikel verscheen in kerkblad Kompas in april 2017

Op zondag 2 juli zal de familie Van der Maas (Aad, Dineke en hun kinderen Chris en Jos) vanuit onze gemeente worden uitgezonden naar Albanië vanuit de Gereformeerde ZendingsBond (GZB). Deze uitzending is in principe voor een periode van 4 tot 6 jaar.

De GZB wil de jonge kerken in Albanië ondersteunen en werkt daarvoor samen met VUSH, een koepel van kerken en christelijke organisaties in Albanië. Het is belangrijk dat voor de  protestants-evangelische kerken (ong. 15.000 christenen) visie en beleid ontwikkeld wordt. Er is bij de (vaak jonge) christenen veel enthousiasme, maar de uitdaging is hen te helpen om verder te groeien in hun geloof.

Ook is goede toerusting nodig voor de kerkleiders en predikanten. Samen met de VUSH willen zij een onderwijsprogramma ontwikkelen om de gemeenteleden en kerkleiders een stevige basis in hun geloof te geven. Maar ook belangrijk is de ‘wederkerigheid’: wat kunnen wij leren van de opbouwende kerk in Albanië in een multi-religieuze omgeving en moeilijke periode nadat het communisme was gevallen en godsdienst lange tijd was verboden in Albanië?

Hoewel Aad en Dineke al eerder zijn uitgezonden (naar Ghana) en Aad ook al eerder in Albanië heeft gewoond, betekent het een grote stap voor Aad en Dineke en ook voor hun kinderen Chris en Jos. Uiteraard is daar het afgelopen jaar goed over nagedacht en gesproken. Belangrijk is onder andere dat Chris en Jos naar een (Engelstalige) internationale school in Tirana kunnen gaan.

Vanuit onze gemeente is er inmiddels een Thuisfrontcommissie (TFC) samengesteld om de betrokkenheid in Nederland bij de uitzending van de familie Van der Maas levend te houden. De TFC vraagt aan de kerk, familie en vrienden om meeleven, gebed en financiën voor het werk van Aad en Dineke in Albanië. De TFC bestaat uit de volgende personen: Joanneke Anker, René Tromp, Nan Vroegindeweij, Jelle Minnema, Simon Supusepa, Heleen Zandbergen, Teunie de Kruijf en Arjan Berkouwer.

Eén van de belangrijke taken van de TFC is fondsenwerving. De GZB staat garant voor het maande­lijks levensonderhoud, maar ze verwacht dat vrienden, familie en de thuisgemeente ook geld bij elkaar brengen. Het gaat dan om een streefbedrag van €28.000 per jaar. Als TFC proberen we daarom (structurele) donateurs te vinden die het werk in Albanië op deze manier willen steunen.

Er zijn daarom folders uitgedeeld in de kerk. We hopen dat u hierdoor bent geïnspireerd en wil nadenken of u de mogelijkheid hebt om mee te leven, mee te bidden of mee te geven. De folder is te vinden in de informatiekast in de kerk en tevens is alle informatie (ook de folder) te vinden op de website: famvdmaas.derankwaddinxveen.nl. De actuele stand van de fondsenwerving willen we zichtbaar maken door middel van een ‘thermometer’ in de kerk op het publicatiebord en op de website (zie hier).

Via deze website, Kompas en de zondagsbrieven zullen wij u de komende tijd (en komende jaren) op de hoogte houden van de uitzending van de familie Van der Maas.

De Thuisfrontcommissie