• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Na bijna 3 maanden in Albanië heeft iedereen zijn draai goed gevonden: Aad is aan het werk, Dineke gaat Albanese taallessen volgen en ook Chris en Jos hebben het naar hun zin op school. Inmiddels is er ook een kerk gevonden waarbij aansluiting wordt gezocht - in de buurt van het huis waar de fam. Van der Maas woont. Meer recente wetenswaardigheden staan in de Nieuwsbrief die in oktober is verschenen. Deze kunt u lezen via de website (famvdmaas.derankwaddinxveen.nl of gzb.nl/famvdmaas). Ook liggen er enkele exemplaren in de informatiekast in de kerk.

Betrokkenheid vanuit De Rank
De Thuisfrontcommissie (TFC) ondersteunt de familie Van der Maas door de contact te onderhouden, het verstrekken van informatie en ook door voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen om deze uitzending mogelijk te maken.

Wij zijn heel blij dat de ZWO-groep in overleg met de kerkenraad heeft besloten dat het ZWO-project in De Rank de komende periode ook in het teken staat van de uitzending van de familie Van der Maas. Hier leest u daar meer over.

Wat betreft de financiën is het zo dat er medio oktober een bedrag van € 11.866,= is ontvangen van een reeds toegezegd totaalbedrag van € 14.361,=. Zie ook het onderstaande plaatje. Dat is een prachtig bedrag en stemt tot veel dankbaarheid! Het aantal structurele gevers is nog wel erg laag, dus laat uw betrokkenheid bij en steun voor deze uitzending ook weten via een gift (of dat nu per maand, kwartaal of per jaar is). U kunt op deze pagina altijd de actuele stand van de fondsenwerving bekijken.

Wilt u ook geven? Bij de uitgang van de kerk liggen kaartjes waarmee u zich kunt aanmelden als donateur en/of om de nieuwsbrieven te ontvangen. Ook op deze pagina kunt u zich aanmelden en vindt u alle informatie, ook over hoe u uw (structurele) gift kunt aftrekken van de belasting.

Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u op de websites: famvdmaas.derankwaddinxveen.nl en gzb.nl/famvdmaas. Of u kunt natuurlijk één van de TFC-leden aanspreken.

De Thuisfrontcommissie