• Banner Welkom in De Rank
 • Coenecoop College, locatie van De Rank
 • Liturgisch centrum De Rank, wit

 • Liturgisch centrum De Rank, paars

Skypen
Volgens het Nederlands Woordenboek betekent het werkwoord skypen “via internet bellen terwijl je elkaar ziet op het beeldscherm” Tijdens de vergadering van de thuisfrontcommissie op 15 januari jl. hebben wij geskypet met Aad en Dieneke. Het is goed om met elkaar van gedachten te wisselen, agendapunten door te nemen en intussen elkaars gezichten en uitdrukkingen te zien. Wat prachtig dat deze techniek bestaat en de afstand van ruim 2200 km een stuk kleiner maakt.

 • Gebedspunten
  Aad en Dieneke vragen u te bidden voor werk en kerk:
  We zijn God dankbaar dat er veel positieve ontwikkelingen zijn in het werk van Aad. Sinds vorige
  zomer is hij verbonden aan de ISTL Bijbelschool. Deze school geeft maandelijks 1 week les aan ca.
  80 studenten. De opleiding heeft 4 jaargangen. Bid voor de studenten, de docenten en het
  personeel.
 • Aad geeft o.a. les, organiseert de bibliotheek, is mentoraat aan het opzetten en denkt mee in het
  beleid van de opleiding. Bid dat Gods Geest hen allen inspireert om zich in te zetten voor de
  opbouw van Zijn Koninkrijk.
 • Aad is bezig met het opzetten van een trainingsprogramma voor diverse kerken in Albanië /
  Kosovo. Op deze manier hopen we de kleine en vaak kwetsbare kerken tot steun te zijn en te
  bemoedigen. Dat ze meer kunnen wortelen in het geloof  en ook steviger staan door samen te
  werken met andere kerken. Bid om Gods wijsheid en zegen voor dit project.
 • In maart  zal de driejaarlijkse bestuursverkiezing van de VUSH (Evangelische Alliantie van Albanië)
  worden gehouden. Bid om wijze en samenbindende bestuursleden, die de jonge christelijke
  gemeentes verder helpen opbouwen, bemoedigen en steunen. Bid dat de VUSH haar taak, als
  vertegenwoordiger van de kleine protestantse kerken richting de overheid, goed blijft uitvoeren. 
 • Dineke doet vrijwilligerswerk bij Alo!Mik. Ze begeleidt daar 4 tienermeiden met hun huiswerk
  Engels. Alo!Mik is een christelijke organisatie, die al 15 jaar bestaat en zorgt voor begeleiding van
  achtergestelde Roma-gezinnen in Tirana en voor naschoolse opvang van hun kinderen. Deze
  kinderen zijn de eerste generatie die naar school gaat. Bid om Gods kracht, liefde en zegen voor
  deze gezinnen, kinderen  en de medewerkers (De foto toont de Alo Mik schoenendozen actie).

Meer gebedspunten zijn te vinden in de laatste nieuwsbrief.

Stand van zaken fondsenwerving
Op het moment van schrijven is er nog geen update van de financiën vanuit de GZB ontvangen. Deze houdt u dus nog tegoed en zullen wij op de website (en in de volgende Kompas) vermelden zodra de cijfers bekend zijn.

Sponsordiners
Een gezellige avond met een heerlijke diner; dat zijn de sponsordiners waarvoor u zich (individueel of met groep van max. 14 personen) kunt aanmelden bij Tonny Twigt: tel. 611102 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Heleen Zandbergen: tel. 630673 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Of houd deze website in de gaten voor de komende sponsordiners.

Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u op deze website en van de GZB. De meest recente nieuwsbrieven liggen op zondag ook bij de uitgang in de kerk. Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. “TFC Aad en Dineke van der Maas”. Ook vragen we om de familie Van der Maas te steunen door een vaste donatie, maandelijks of jaarlijks, wat u wilt. Het is belangrijk dat er meer vaste donateurs komen! (zie de website of neem een kaartje mee bij de uitgang van de kerk). Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd één van de TFC-leden aanspreken.

De Thuisfrontcommissie