• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Kerken
De protestantse kerken in Albanië zijn jong en kwetsbaar. De meeste kerken hebben geen kerkenraad, maar zijn afhankelijk van 1 of 2 enthousiaste leiders, die zelf niet als kind opgegroeid zijn in een kerk. Daardoor ontbreekt het hen aan goede voorbeelden en aan stabiliteit. De VUSH probeert de protestantse kerken bij elkaar te brengen. Aad heeft veel gereisd en gesproken in Albanië met kerkleiders uit Albanië en Kosovo. De kerken zijn verschillend qua visie, aanpak enz. 

Aad hoopt binnenkort een selectie te maken om deze kerken te ondersteunen met visieontwikkeling en training. 

Zie hieronder een video-update van de familie Van der Maas (september 2019).

Stand van zaken fondsenwerving.
Wij zijn u verheugd te melden dat op moment van schrijven het bedrag van € 24.671,- is toegezegd, waarvan € 21.851,- is ontvangen (zie ook hier). Het zou fantastisch zijn als u op een structurele manier (maandelijks) met een bepaald bedrag deze uitzending zou willen ondersteunen. Ook kleine bedragen helpen! Kijk hier voor meer informatie.

Lees hier de laatste blog van de familie Van der Maas: "Een briefje uit de hemel?".

Een video update vanuit Albanië: