• Banner Welkom in De Rank
 • Coenecoop College, locatie van De Rank
 • Liturgisch centrum De Rank, wit

 • Liturgisch centrum De Rank, paars

De Rank - Veilige gemeente

Het werk in onze gemeente wordt door veel mensen met grote inzet gedaan. Op allerlei manieren zetten ze hun talenten in en zijn ze op anderen betrokken.
Maar het blijft mensenwerk en bedoeld of onbedoeld kunnen er ook dingen misgaan. We kunnen de grenzen van de ander overschrijden, iemand onnodig kwetsen of onverantwoordelijk te werk gaan. Daarom is het goed om daar ook in onze gemeente bedacht op te zijn.

De kerkenraad wil graag dat De Rank voor iedereen een veilige gemeente is en heeft aan een aantal mensen gevraagd hierover na te denken en met een plan van aanpak te komen. Deze werkgroep adviseert een aantal maatregelen en mogelijkheden die de kerkenraad heeft overgenomen. Ze zijn hieronder op een rijtje gezet.


1. Gedragscode
Van iedereen die werkt met kinderen/jongeren of met mensen die kwetsbaar/afhankelijk zijn wordt gevraagd in te stemmen met een gedragscode. Denk aan medewerkers van de kinder-clubs en degenen die pastoraal werk doen. In deze code staat hoe wij in onze gemeente met elkaar om willen gaan. De volledige tekst is te vinden op gedragscode.derankwaddinxveen.nl.

2. Verklaring omtrent het gedrag
Daarnaast zal de kerkenraad voor iedereen die met de gedragscode heeft ingestemd een verklaring omtrent het gedrag (vog) aanvragen. Dit zal in fases gebeuren, te beginnen met het kinder- en jeugdwerk. Iedereen die dit betreft wordt daarvan tevoren op de hoogte gesteld.

3. Protocol bij misbruik
We volgen in geval van (seksueel) misbruik of bij vermoedens daarvan het “Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties”.
Dit protocol wordt aangereikt door de PKN.

4. Vertrouwenspersonen
Van harte hopen we dat het in De Rank niet het geval zal zijn, maar mocht u of jij toch ongewenst gedrag of (seksueel) misbruik (hebben) ervaren, weet dan dat u altijd terecht kunt bij ds. Harald Overeem of
een pastoraal ouderling.
Het is ook mogelijk om met één van de twee vertrouwenspersonen in onze gemeente te praten: Teunie de Kruijf en Cock Vroom. Zij werken onafhankelijk van de kerkenraad en hebben altijd het belang van degene op het oog die iets is overkomen. Net als bij ambtsdragers staat vertrouwelijkheid bij hen voorop.
Ook kunnen zij gemeenteleden adviseren over het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en het toepassen van het genoemde protocol.
Deze vertrouwenspersonen kunnen ook benaderd worden door gemeenteleden die iets anders willen delen wat ze aan niemand durven te vertellen.

5. SMPR
Wie liever wil praten met iemand van buiten De Rank kan contact zoeken met de vertrouwenspersonen van het Samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR), waaraan ook de Protestantse Kerk in Nederland verbonden is. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 030-3038590 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Kijk voor meer informatie op www.smpr.nl.

VRAGEN
Het is heel begrijpelijk dat dit onderwerp en de stappen die we daarin willen zetten vragen oproepen. Neem in dat geval gerust contact op met iemand van de werkgroep:

Naast de genoemde maatregelen en mogelijkheden is het belangrijk dat we met elkaar fijngevoelig en alert blijven om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en elkaar veiligheid bieden. Spreek elkaar aan als je iets ziet gebeuren wat niet verstandig is, meld het als je het vermoeden hebt dat er iets niet klopt of als je jezelf onveilig hebt gevoeld. Weet dat je altijd terecht kunt bij onze wijkpredikant, een ouderling of een vertrouwenspersoon. Zij zullen een luisterend oor hebben.

[ deze tekst als PDF ]

Subcategorieën

 • Vertrouwenscommissie 2

   
   
  GEHEIM
  Wat kun je je alleen voelen als je een geheim hebt. Iets waar je niet makkelijk over praat. Iets waarvoor je je schaamt. Iets waarvan je hoopt dat niemand er ooit achter komt… Maar toch…
   
  ALLEEN?
  Wat zou het mooi zijn als er iemand is die naar jou of u wil luisteren. Iemand die niet veroordeelt. Iemand die meedenkt. Iemand …!
   
  VERTROUWEN
  In De Rank zijn 3 mensen gevraagd open te staan voor jouw en uw verhaal. Het kan gaan over:
  • Allerlei vragen rond seksualiteit (homoseksualiteit, seksualiteit bij tieners, seksualiteit binnen en buiten het huwelijk, biseksualiteit, incest, pedofilie, pornografie en de verslaving daaraan)
  • Ongewenste zwangerschap en abortus
  • Vormen van verslaving (alcohol, drugs, internet, gamen, gokken, enz.)
  • Huiselijk geweld (fysiek, psychisch, geestelijk)
  • (dreigende) echtscheiding
  Ze willen naar u en jou luisteren. Ingaan op vragen. Ook over God.  Voor je bidden. Soms wijzen op professionele hulpverlening. Alles wat u/jij deelt, blijft vertrouwelijk. Ze zullen niets doorgeven aan anderen. Ook niet aan ouderlingen of predikant.
   
  CONTACT
  Bel of mail naar (klik op de naam voor meer informatie en email-formulier):