• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De Rank - Diaconaat

Diaconaat
Christus roept Zijn gemeente om getuige te zijn binnen de kerkmuren en tot ver daar buiten, tot aan de einden der aarde. Getuigen van Zijn liefde in woord en daad. Het één kan niet zonder het ander. Daden spreken immers en het Woord zet aan tot dienen. 

Wijkraad van diakenen
De wijkdiaconie wil dienstbaar zijn binnen en buiten de gemeente en behulpzaam daar waar materiële of sociale nood is. Tevens heeft zij tot doel de gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping tot "omzien naar elkaar" dichtbij en ver weg.

Tot haar taken rekent zij:

  • het verlenen van bijstand en het geven van troost aan hen die verpleging, verzorging en aandacht nodig hebben en aan hen die persoonlijke of gezinsproblemen ondervinden;
  • het bijstaan in materiële problemen van mensen in knelsituaties;
  • het inzamelen van geld om de diaconale taken binnen en buiten de gemeente voortgang te laten vinden;
  • de gemeentedienst. U leest hier meer over de Gemeentedienst De Rank.

De wijkdiaconie van De Rank is vertegenwoordigd in het College van Diakenen binnen de Protestantse gemeente te Waddinxveen. Daar wordt vergaderd over sectieoverstijgende onderwerpen, zoals armoedebeleid en de kerst- en paasactie (zie hieronder).
Bovenstaande illustreert hoe breed, maar ook hoe belangrijk het werk van de diaconie is. Het is een bijna onmogelijke taak om van alle nood op de hoogte te zijn en te blijven. Daarom doen wij een dringend beroep op u: weet u een gemeentelid waar hulp nodig is, aarzel dan niet één van de leden van de diaconie aan te spreken. Alleen dán kan de gemeenschap De Rank in de navolging van Jezus Christus dienstbaar zijn aan de wereld.

Kerst en Pasen
Met kerst brengen diakenen kleine attenties rond bij mensen uit de gemeente ter bemoediging. Het is een klein gebaar en tegelijk is het voor deze mensen een herinnering dat zij gezien worden door de gemeente. Vóór Pasen trekken gemeenteleden en diakenen uit De Rank samen op met de Immanuelkerk en de Ontmoetingskerk om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken blij te maken met een tas gevuld met heerlijk paaslekkers en een mooie boodschap.
Contactpersoon: Pia van der Vloed

Het bankrekeningnummer van de Diaconie vindt u hier.

Samenstelling wijkraad van diakenen
Hieronder treft u de contactgegevens van de diakenen van De Rank: