• Banner Welkom in De Rank
 • Liturgisch centrum De Rank, wit

 • Liturgisch centrum De Rank, paars

In de zorg voor elkaar zijn pastoraat en diaconaat nauw verbonden. Om die reden vormen de ouderlingen met de wijkdiakenen en een aantal contactpersonen wijkteams. Samen kunnen zij de gemeente beter van dienst zijn.

Zij zoeken mensen in de wijk op wanneer daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij ziekte of andere moeilijke omstandigheden, maar ook bij een geboorte of wanneer nieuwe gemeenteleden zich laten inschrijven.

Wijkhuisbezoeken
De wijkhuisbezoeken worden door de wijkteams regelmatig met uw wijk belegd. Leden van De Rank ontvangen daarvoor een uitnodiging. Andere betrokkenen zijn ook heel hartelijk welkom en kunnen zich aanmelden bij hun wijkouderling.

Bezoekwerk
Enthousiaste en attente gemeenteleden zijn het, die dit werk op zich nemen: mensen die er plezier aan beleven namens de gemeente anderen thuis op te zoeken. Ze bezoeken nieuw ingeschreven leden, gezinnen waar een kindje is geboren en gemeenteleden die vanwege een bijzondere situatie aandacht verdienen. Het rondbrengen van de kerstattenties en van de CD's met opnamen van de diensten valt ook onder het diaconaal bezoekwerk.
Bij vragen of problemen kunt u direct contact met de mensen van uw wijkteam opnemen.

Kies voor meer informatie en contactgegevens de betreffende wijk:

 • Wijk Noord
  Groenswaard vanaf de Beethovenlaan, Wingerd, Vondelwijk, Oranjewijk vanaf de Van Mecklingburgh Schwerinlaan, Noordeinde, Boskoop.
 • Wijk Oost
  Brugweg, Henegouwerweg, Bloemendaalseweg, Centrum, Sint Victorwijk, Oostpolderwijk, Kerkweg-Oost, Souburghlaan, Souburgh, Reeuwijk.
 • Wijk Zuid
  Gehele wijk Zuidplas en de wijk Triangel.
 • Wijk West
  Bomenwijk, Sniepweg, Kerkweg-West, Kleikade, Onderweg, Dorpsstraat, Veenkade, Abr. Kroesweg, Zesde Tochtweg, Plasweg, Arie Kempkesweg, Florijnlaan, Dukaatlaan, Caroluslaan en Toernooiweg, Zevenhuizen en de wijk Groenswaard t/m de Beethovenlaan.