• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Aanstaande zondag gaat onze eigen predikant ds. Harald Overeem in beide diensten voor. Klik op Lees meer... voor een korte inhoud van de diensten.
Beide diensten zijn toegankelijk voor maximaal 30 mensen per dienst en worden ook beide uitgezonden via Youtube.

💡 Lees hier de preeksamenvattingen: ochtend | avond
✒ Aanmelden voor de diensten
Kinderen aanmelden als je zelf niet naar de ochtenddienst gaat

Bij de diensten
In de ochtenddienst zal ik ingaan op de schuldverklaring die de landelijke kerk uitsprak naar de joodse gemeenschap (zie Kompas). Zie hier een aantal bijlagen mbt deze dienst.
In de avond zal ik ingaan op Jeruzalem (Jes .65 en Opb. 21). De avonddienst duurt 3 kwartier - dan stopt de YouTube uitzending en hebben we met de aanwezigen een nagesprek van 15 a 20 minuten. In de beide diensten is nog plek. Graag tot ziens!
ds Harald Overeem

Inzameling van de gaven
U kunt de collectes van deze zondag vinden in De Rank-app en er ook via de app aan geven. 
Ook kunt u uw gaven overmaken op rekeningnr: NL51.RABO.0373.7316.98 tnv CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Het collectebedrag is met een verdeelsleutel 55%-45% bestemd voor respectievelijk de diaconie en Kerkbeheer voor onze eigen wijkgemeente. Van harte bij u aanbevolen! Lees hier over hoe u een bijdrage kunt overmaken.

Virtueel koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar 'virtueel koffie te drinken' en na te praten. Klik hier voor meer informatie.

[ 💡 Lees hier alle informatie over de corona maatregelen in De Rank ]

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten