• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zondag 9 mei gaat in de ochtenddienst ds. mw. Esther van Schie uit Gouda voor.
De avonddienst wordt geleid door dhr. Heime Leenman uit Hardinxveld-Giessendam (stagiar in De Rank).
Beide diensten zijn - na aanmelding - toegankelijk voor maximaal 30 mensen per dienst en worden ook beide uitgezonden via Youtube.

Op Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) gaat om 9:30 uur ds. Harald Overeem voor in een gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk. Voor deze dienst kunnen 15 bezoekers vanuit De Rank worden aangemeld. Aanmelden voor deze dienst kan vanaf zondag 9 mei 12:00 uur via het formulier op de website. Let op: er is geen Kindernevendienst en oppas in deze dienst! De dienst wordt live uitgezonden via: dienstmeekijken.nl

✒ Aanmelden voor de diensten
Kinderen aanmelden als je zelf niet naar de ochtenddienst gaat

Inzameling van de gaven
U kunt de collectes van deze zondag vinden in De Rank-app en er ook via de app aan geven. 
Ook kunt u uw gaven overmaken op rekeningnr: NL51.RABO.0373.7316.98 tnv CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Het collectebedrag is met een verdeelsleutel 55%-45% bestemd voor respectievelijk de diaconie en Kerkbeheer voor onze eigen wijkgemeente. Van harte bij u aanbevolen! Lees hier over hoe u een bijdrage kunt overmaken.

Virtueel koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar 'virtueel koffie te drinken' en na te praten. Klik hier voor meer informatie.

[ 💡 Lees hier alle informatie over de corona maatregelen in De Rank ]

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten