• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zondag 20 juni wordt in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal gevierd. De dienst wordt geleid door onze eigen predikant ds. Harald Overeem. Er zijn 60 mensen welkom in de dienst, maar u kunt de dienst ook thuis meevieren. Gebruik hiervoor de handreiking voor het thuis meevieren van het Avondmaal.
De avonddienst wordt geleid door ds. Piet van Veldhuizen uit Hendrik-Ido-Ambacht. Ook hier zijn weer 60 mensen welkom.

De diensten worden ook uitgezonden via Youtube en Kerkomroep.

✒ Aanmelden voor de diensten
Kinderen aanmelden voor Basiscatechese en Kindernevendienst als je zelf niet naar de ochtenddienst gaat


Inzameling van de gaven
U kunt de collectes van deze zondag vinden in De Rank-app en er ook via de app aan geven. 
Ook kunt u uw gaven overmaken op rekeningnr: NL51.RABO.0373.7316.98 tnv CvK Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Het collectebedrag is met een verdeelsleutel 55%-45% bestemd voor respectievelijk de diaconie en Kerkbeheer voor onze eigen wijkgemeente. Van harte bij u aanbevolen! Lees hier over hoe u een bijdrage kunt overmaken.

Virtueel koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar 'virtueel koffie te drinken' en na te praten. Klik hier voor meer informatie.

[ 💡 Lees hier alle informatie over de corona maatregelen in De Rank ]

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten