• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars


ZWO Jaarproject
2021-2022

Medische kliniek Noah’s Ark, Uganda


Uganda:
De Republiek Uganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika en is sinds 1962 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. De hoofdstad is Kampala.

Noah’s ark:
Noah’s Ark is een interkerkelijke christelijke organisatie in Uganda. Zij richt zich op het helpen van de meest kwetsbare kinderen in de samenleving en de gemeenschappen die het meest onder armoede te lijden hebben. Hun missie is ‘From Nobody to Somebody’ (van Niemand tot Iemand). Gebeurtenissen en omstandigheden kunnen er toe leiden dat families of de maatschappij een kind of volwassene als een 'niemand' bestempelen. Iemand waar je geen geld, moeite of tijd aan besteedt. Noah's Ark wil deze 'niemanden' veranderen in 'iemanden' door hen een familie te bieden, er voor hen te zijn en te zorgen voor hun gesteldheid op mentaal, spiritueel, lichamelijk en educatief gebied. Het doel is niet dat deze 'niemanden' afhankelijk worden van Noah’s Ark, maar om hen te helpen om zelfverzekerde mensen te worden, mensen die 'iemand' zijn.

Jaarproject 2021/2022:
Afgelopen jaar hebben we ons als ZWO gefocust op het ondervoedingsprogramma. Dit jaar willen we graag de hele medische kliniek ondersteunen.
De medische kliniek zorgt voor de kinderen, leerlingen en het personeel dat op het terrein woont, maar ook voor de leden van de gemeenschappen rondom Noah’s Ark. De kliniek is officieel geregistreerd als een 'Health Center III', dit betekent dat kleine verwondingen en veel voorkomende ziektes behandeld kunnen worden.
De kliniek beschikt over een eigen verloskamer, apotheek, slaapzaal, ondervoedingscentrum, tandartspraktijk en laboratorium.
Een ambulance staat 24 uur per dag klaar voor noodgevallen. De kosten voor onderzoek en behandeling worden zo laag mogelijk gehouden om medische zorg voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te houden.
Het medische team, bestaande uit doktoren, verpleegkundigen, laboranten en verloskundigen, verblijft bij Noah's Ark en staat dus ook dag en nacht klaar voor patiënten.

Medische zorg via de kliniek:
Eén van de priroriteiten in de kliniek is moeder en kindzorg en dan met name gericht op verloskundige controles en veilige bevallingen, om te voorkomen dat dit thuis gebeurt en moeder en/of kind overlijdt aan te voorkomen complicaties. Bij complicaties staat er altijd een ambulance klaar voor vervoer naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een keizersnede.
Wekelijks is er een consulatiebureau, waarbij kinderen worden gewogen, van de juiste voedingsadviezen worden voorzien en worden gevaccineerd.
Verder is er een HIV kliniek gericht op de preventie van overdracht van HIV van moeder op kind. Maar ook andere HIV-geïnfecteerden zijn er welkom.

De rest van de zorg is vergelijkbaar met de zorg in een huisartsenpraktijk maar met relatief meer infectueuze ziektebeelden: diarree, luchtweg infecties en vooral heel veel malaria.
De kliniek krijgt ook veel casussen via de politie. Dat zijn vaak nare situaties, bijvoorbeeld kinderen die ernstig mishandeld of zelfs verkracht zijn. Dit soort kinderen zijn vaak iets langer opgenomen, zodat ook ouders psychologisch ondersteund kunnen worden. Ook veel van de kinderen in het ondervoedings-programma komen via de politie binnen.

Tijdens de Covid-19 pandemie is de kliniek opgesplitst in een locatie op het terrein en een locatie erbuiten, voor omwonenden. De kliniek draait op vrijwilligers en giften.

Bekijk hieronder de video met informatie over Noah's Ark en de medische kliniek:

Helpt u mee door gebed en financiële bijdragen?

In het seizoen 2021-2022 zullen in de Rank activiteiten en
collectes voor dit project worden gehouden.
U kunt uw bijdrage ook storten op het rekeningnummer van de ZWO groep:

NL10 RABO 0373 7095 44 t.n.v. ZWO de Rank o.v.v. Noah’s Ark

 

[ Klik hier voor de folder van het project