• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Uit de enquête over de erediensten bleek dat een grote meerderheid (2/3) de avonddiensten belangrijk vindt. Voor de helft van hen hangt dat wel samen met de invulling. Ook bleek dat velen liever meer lofprijzingsliederen óf juist meer oude kerkelijke liederen zingen. Jongeren vragen om meer jeugddiensten.

Vandaar het voorstel van de taakgroep eredienst om meer avonddiensten met een duidelijk accent te gaan houden. De kerkenraad stemde daarmee in.

Voortaan zal er daarom elke maand 's avonds naast één of twee reguliere diensten, een zangdienst, een verdiepingsdienst en een jeugddienst zijn. Behalve in de zomermaanden.
Zangdiensten kunnen lofprijzingsdiensten, diensten met oude kerkelijke liederen (goud van oud) of Taizévieringen zijn. De Zingen op Zondagdiensten komen hiermee te vervallen.
Ook verdiepingsdiensten kunnen een verschillend karakter hebben: een gespreksdienst, een themadienst of een Bijbelstudiedienst.
Daarnaast zijn er meer jeugddiensten en is er twee keer per jaar Kidspraise.

In het vervolg vind je bij de Zondagsbrief, op de website en in de app een overzicht van de eerstvolgende avonddiensten met accént. Hieronder vindt u het eerste overzicht.
Op de andere avonden zijn er reguliere diensten.

Namens de taakgroep eredienst,
Annette Nieuwveld