• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

In de vorige Kompas is verteld dat er een aantal leerlingen van een school in Rotterdam naar Noah’s Ark zou gaan. Tamar Goossens, arts in de kliniek, had gevraagd om speciaal verbandmateriaal dat in Oeganda moeilijk te krijgen is en er is een koffer vol meegegaan met de jongeren.

We waren benieuwd of het goed zou gaan; zeker nu je hoort van koffers die zoekraken. Maar Tamar mailde al snel dat de koffer aangekomen was.
Ze schreef onder andere: “Ik heb jullie koffer ontvangen, super fijn! We krijgen regelmatig kinderen met brandwonden en deze verban den helpen en schelen veel ellende”. In de koffer was ook een slinger mee gegaan, die door de kinderen van de kindernevendienst gemaakt was. Plus het schilderij met de duif, die met Pinksteren werd gemaakt.

Hierover schreef Tamar: “De versiering werd erg gewaardeerd. Het kunstwerk hangt in de dokterskamer, dus de dokters en patiënten kijken er dagelijks naar. De vlaggen hangen op de afdeling en maken het ook een stuk vriendelijker! Wil je ieder een die eraan meewerkte bedanken?!” Dus kinderen en leiding van de kindernevendienst: bij deze heel hartelijk bedankt! Ouders wilt u onder staande foto ook aan uw kinderen laten zien? Dan zien ze dat de slinger is aangekomen en de afdeling vrolijker maakt! Ook kregen we een bedankmail van het bestuur van Noah’s Ark in Neder land: “Mede namens Piet en Pita en de kinderen willen we u hartelijk bedanken voor uw gift van het jaarprogramma 2021-2022 voor de Medische Kliniek. Wij zullen het geld gebruiken om de gezondheid van de kinderen, medewerkers en de mensen uit de omgeving te bevorderen. Uw bijdrage zorgt ervoor dat het werk in Uganda doorgang kan vinden!”

Deze bedankmail is dus voor allen die iets hebben gegeven voor de kliniek. Nogmaals: Hartelijk dank! U kunt nog steeds een gift overmaken voor de medische Kliniek. Tot oktober kan dit nog op rekening van de ZWO De Rank NL10 RABO 0373.7095.44 met vermelding ‘Noah’s Ark -Medische Kliniek’. In oktober zullen we u laten weten wat het totaalbedrag is (tot juli 2022 was er al een prachtig bedrag van € 29.100,- binnen!). Ook zullen we u dan laten weten op welk nummer u de Medische kliniek en/of Noah’s Ark in de toekomst kunt blijven steunen. 

De ZWO-commissie zoekt nieuwe leden!
Deze oproep heeft ook in de Rank-app gestaan en we zijn blij dat iemand gereageerd heeft en een keer komt meekijken bij een vergadering. We hopen dat meer mensen zullen reageren zodat we taken goed kunnen verdelen.
Maar wat doet de ZWO eigenlijk? De letters ZWO staan voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. ZWO is geen liefdadigheid of een hobby van een ZWO-commissie, maar de Bijbelse opdracht aan de hele gemeente om Gods liefde voor alle mensen door te geven in Woord en Daad.
De ZWO-groep is onderdeel van de diaconie en daarom zit er ook een afgevaardigde van de diaconie in de commissie.

We zoeken ieder jaar of om de twee jaar een bepaald project buiten Nederland dat we als gemeente gaan ondersteunen en waar we de gemeente regelmatig over informeren. Er zijn een tweetal ZWO-diensten per jaar die we met de voorganger voorbereiden. Andere activiteiten zijn onder andere de kerstactie, de paasgroetenactie aan gevangenen, de zondag voor de lijdende kerk, etcera. We vergaderen ongeveer eens in de 6 weken (niet in de maanden juli en augustus) en we proberen de taken zoveel mogelijk te verdelen. Als je interesse hebt of iets meer wilt weten, neem gerust contact op met een van onderstaande personen of kom een keer bij een ZWO-vergadering kijken. We hopen dat nieuwe mensen de ZWO-groep komen versterken!

Hartelijke groet,
Wim Adam Margreet Bank Dineke van der Maas Ingrid Molenaar Hans Wineke Teunie de Kruijf