• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Vertalen boekjes Fokusi-lessen
De afgelopen periode is Aad druk doende geweest met het vertalen van de nieuwe boekjes voor de Fokusi lessen in de kerken. Deze boekjes zijn van IZB-Focus en worden door Aad vertaald en qua context aangepast voor de situatie zoals die geldt in Albanië. In de Nederlandse context blijkt men bijvoorbeeld graag te spreken over vragen die 'beschouwelijk' en 'feitelijk' zijn. Wat vindt je van een bepaald thema en waarom? Hoe beargumenteer je dit? Albanezen vinden dergelijke vragen maar lastig. Dit komt voort uit het feit dat zij over het algemeen minder Bijbelkennis hebben en zij tevens minder gewend zijn om een eigen mening te hebben over diverse onderwerpen.
Wat zij bijvoorbeeld qua vragen gewend zijn in Albanië, waar men in Nederland meer moeite mee heeft zijn vragen als; Hoe ben je tot geloof gekomen? Hoe ervaar je God in jouw leven? Over deze persoonlijke vragen zal een Albanees graag praten. Vandaar dat het belangrijk is om de boekjes voor Albanië in de passende context te krijgen.

Elti definitief vertrokken
Elti Bodinaku de parttime assistent van Aad is intussen definitief vertrokken om zijn geluk te beproeven in de Verenigde Staten. Zoals eerder geschreven verlaten veel Albanese jongeren hun land om elders in de wereld hun geluk te beproeven. Een op de drie jonge Albanezen is werkloos en degenen die wel een baan hebben, hebben vaak een erg laag inkomen. Het gemiddelde inkomen is zo’n 26 procent lager dan het gemiddelde in de Europese Unie. Voor veel mensen is het dan ook een dagelijkse uitdaging om te kunnen rondkomen. Meer dan de helft van de bevolking zou willen emigreren om in het buitenland een beter bestaan op te bouwen. Kerkleiders, jeugdleiders,  voorgangers. Zij emigreren naar Frankrijk of Duitsland, maar met name de Verenigde Staten van Amerika is populair. Aad is sinds hij het nieuws via Elti vernam hard op zoek naar een vervanger, maar het valt niet mee. Intussen is het takenpakket van Aad flink toegenomen. 

Familie Vrij gearriveerd in Albanië
Gelukkig is het nieuwe GZB echtpaar de familie Vrij uit Monster intussen gearriveerd in Albanië. Johan en Willeke Vrij zijn voor een periode van 6 jaar met Abel (4) en Mirjam (2) naar Albanië vertrokken. Zij zullen gaan werken binnen het programma Fokusi en zijn uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente Monster. Hun verlangen is om de jonge en vaak kwetsbare kerk te laten groeien in de diepte door training en bemoediging. Ook zullen zij net als Aad lokale christenen ondersteunen bij hun diaconale roeping om hulp te bieden aan kwetsbare mensen.  Johan zal zich focussen op jeugdwerk en training en bemoediging van kerkleiders en jeugdleiders. Willeke zal meedenken bij vrouwenwerk, jeugdwerk en opvoeding. Hun website is vrijinalbanie.nl

Stand van zaken fondsenwerving 
Op moment van schrijven is er € 15.439,- toegezegd, waarvan we € 10.574,- mochten ontvangen. Het aantal vaste gevers is 45 en deze brengen maandelijks een bedrag van € 850,- bij elkaar. Dank nogmaals hartelijk voor uw giften om zodoende het werk van Aad in Albanië mogelijk te maken.


Betrokkenheid vanuit De Rank
Meer nieuws, foto’s en informatie over hoe u kunt meeleven, meebidden en meegeven en hoe u de Nieuwsbrieven kunt ontvangen vindt u op deze website en op gzb.nl/famvdmaas. Een gift voor de familie Van der Maas kunt u ook rechtstreeks overmaken naar de GZB op rekeningnummer: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. TFC Aad en Dineke van der MaasDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

de Thuisfrontcommissie
Teunie de Kruijf, Heleen Zandbergen, René Tromp, Simon Supusepa