• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Het nieuwe ZWO project heet: DROGE RIVIERBEDDINGEN worden een BRON VAN WATER en behelst de aanleg van 12 extra dammen in Ukambani (Oost Kenya).

De Ikalaasa gemeenschap wil graag 12 extra dammen bouwen, zodat er water beschikbaar komt voor meer inwoners. Help mee deze mensen de droogte te weerstaan en geef ze nieuwe landbouwmogelijkheden!

Sponsor een dam (incl. training, landbouwactiviteiten en operationele kosten) voor 3.890 euro. Dit is 2/3 van de totale kosten. De lokale gemeenschap neemt de rest voor haar rekening!
Meer informatie staat op de website http://www.agrinextlevel.nl of kijk op Facebook. Warm aanbevolen!

De ZWO-commissie