• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Voorafgaand aan de Kerstdagen lazen we met elkaar over een aantal activiteiten die vallen onder ‘Kerkbeheer’. Kerkbeheer bleek bepaald niet ‘stoffig’, maar juist sprankelend!

Hieronder nog meer zaken die niet onbesproken mogen blijven.

Onze bijdrage voor Actie Kerkbalans 2023 maakt namelijk dat:

  • We onderdak hebben voor onze Eredienst en andere activiteiten
  • We koffie, thee en limonade kunnen serveren
  • Onze jeugd kan rekenen op crêche, Connect, Rock Solid, catechisatie en jeugddiensten
  • Licenties betaald worden voor het projecteren van liederen
  • Apparatuur voorhanden is voor beeld en geluid
  • Het orgel en de piano onderhouden worden
  • Bloemen uitgedeeld worden voor gebeurtenissen van belang

Wij zijn erg enthousiast over ‘Kerkbeheer’! U hopelijk ook.

De kerkrentmeesters wensen u een Gezegend 2023 en veel wijsheid bij het bepalen van uw bijdrage aan de toekomst van de Kerk van Jezus Christus.
Actie Kerkbalans vindt plaats van 14 tot en met 28 januari.

De kerkrentmeesters van De Rank