• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

In de week die achter ons ligt hebt u als gemeentelid van De Rank de actiebrief ontvangen met alle informatie over de actie Kerkbalans 2023. (Voor onze gasten die geen lid zijn van De Rank liggen er op de boekenstandaard ongeadresseerde actiebrieven klaar met alle informatie.
Voel u vrij om een enveloppe mee te nemen!).

We hopen dat u in de gelegenheid bent geweest om de informatie door te nemen. 

Misschien duizelt het u een beetje: al die getallen! Waar is al dat geld nu voor nodig? 

Op bladzijde 6 van de folder staan de antwoorden: 

  • Om het onderdak bij het Coenecoop College en de Immanuëlkerk te kunnen betalen.
  • We betalen onze wijkpredikant daarvan.
  • Koffiedrinken met koekje en limonade voor de kinderen is ook niet gratis.
  • Er is gelukkig heel veel jeugdwerk: een investering voor onze toekomst!
  • Niet te vergeten: de bloemen in de kerk
  • En zo veel andere activiteiten die het hart vormen van ons gemeente-zijn!

Ter overweging geven wij u het volgende mee over de waarde van uw kerk.

Kerk daar sta je 
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt

Wij wensen u veel wijsheid en Gods zegen toe bij het bepalen van uw bijdrage.
De kerkrentmeesters van wijkgemeente De Rank