• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zondag 2 april was het precies 20 jaar geleden dat de eerste kerkdienst van De Rank werd gehouden. De diensten werden toen georganiseerd in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade.

Vandaar dat de avonddienst - 20 jaar later - weer op deze plaats werd gehouden. En er waren nog behoorlijk wat mensen "van het eerste uur" - zie de foto's hieronder.
Ds. Henzen uit Wateringen ging in deze dienst voor waarin hij preekte uit Lucas 9 vers 18-36. De liederen die werden gezongen gingen over de trouw, liefde en genade van God. En dat is ook wat de boventoon voert als we terugdenken aan "20 jaar De Rank": dankbaarheid voor wat er is gegroeid, begonnen door een kleine groep mensen en welke zegeningen daaruit voort zijn gekomen.

De dienst werd afgesloten met “Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Foto's hier voor foto's gemaakt door Kees Alblas en Klaas Ooms.