• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Sinds een aantal jaren groeit de wijk Triangel explosief. Het uiteindelijke doel is een wijk van plm. 2700 huizen. Ter vergelijking: de Zuidplas telt 2400 woningen.
In het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad, “Heilzaam Present” wordt al gesproken over de rol van onze gemeente(n) in de wijk Triangel. Hieronder willen we u bijpraten over de rol van de kerk in deze wijk. De vragen zijn dan: waarom, wat, hoe en wie?

Waarom willen we dat
Als kerk willen we, vanuit de opdracht die de bijbel ons aanreikt, present zijn in de wijk om door woord en daad te getuigen van Gods liefde.

Wat houdt het in
In een tijd van teruglopend kerkbezoek en met een generatie voor wie kerkbezoek op zondagmorgen niet vanzelfsprekend is, zullen we moeten zoeken naar andere vormen om de goede boodschap van Gods liefde voor de wereld te delen.
Vaak start dit door opbouwen van relaties en sociale activiteiten die verbinding brengen. Vanuit die verbinding kan dan een gesprek over leven en geloof tot de mogelijkheden behoren.

Hoe
Samen Triangel is een interkerkelijk initiatief van verschillende Waddinxveense geloofsgemeenschappen waarbij we vanuit een gezamenlijk “geloofs-DNA” werken en niet interveniëren in al bestaande initiatieven van kerken en gemeenten.
Dit is geen geringe klus en om die reden is het voorstel aan de kerken en gemeenten gedaan om in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland (PKN) een zogenaamde “Pioniersplek” te creëren.
Door een visieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van (bijna) alle Waddinxveense kerken en gemeenten is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld die in de diverse raden wordt besproken. Daarin wordt uitgelegd welke betrokkenheid wordt gevraagd van elke kerk/gemeente. Ook wordt financiële ondersteuning gevraagd voor een periode van 3 tot 6 jaar.

Wie
Deze opdracht is voor elke kerk en gemeente dezelfde. We willen daarom gezamenlijk optrekken met onze broeders en zusters uit andere kerken. Vanuit iedere kerk en gemeente zullen leden gevraagd worden deel te nemen in danwel een
begeleidingscommissie of in het pioniersteam. 

Bovenstaande is een zeer beknopte samenvatting van de voorgestelde Samenwerkingsovereenkomst. Wilt u breder worden geïnformeerd en inzage hebben in het voorstel, kijk dan hier of neem dan contact op met onderstaande personen.
Wij kunnen u bijpraten en desgewenst de overeenkomst (samenvatting) met u delen.

Namens het visieteam Samen Triangel
Jeroen van Gent (Missionair ouderling De Rank)
Henk Asscheman (Wijkouderling ’t Spectrum)

Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.