• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Donderdag 25 mei 2017

Immanuëlkerk
  • 09:30 Hemelvaartsdag - gezamenlijke dienst in Immanuelkerk))
  • 09:30 ds. K. De Jong, Houten

Zondag 28 mei 2017

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen
De Rank
  • 10:00 Ds. M. Zandbergen (Belijdenis)
  • 18:30 Ds. M. Kollenstaart, Ottoland (jeugddienst)

Zondag 4 juni 2017

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, RTW

Activiteiten