• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 1 okt 2017

Immanuëlkerk
  • 09:30 mw. A. ter Schuur-v.d. Plicht, gezinsdienst
De Rank
  • 10:00 Ds. T. Meijer, Puttershoek (Israel zondag)
  • 18:30 Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort

Zondag 8 okt 2017

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, RTW
De Rank
  • 10:00 Ds. M. Zandbergen (ZWO dienst)
  • 18:30 Ds. M. van Laar, Rotterdam