• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 28 aug 2016

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, Heilig Avondmaal
De Rank
  • 10:00 Ds. J. Overeem, Boskoop

Zondag 4 sept 2016

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. J.P. Koning, Reeuwijk, RTW
De Rank
  • 10:00 Ds.mw. M.van der Kooi-Dijkstra Driebergen (avondmaal)
  • 18:30 Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort

Zondag 11 sept 2016

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, pastor M. Lems-Groeneweg en mw. A. ter ...

Activiteiten