• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 22 apr 2018

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. R.P. v.d. Plicht en ds. A. ter Schuur- v.d. Plicht
De Rank
  • 10:00 Ds. M. Zandbergen
  • 18:30 Ds. M. Zandbergen (Zingen op Zondag)

Zondag 29 apr 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. K. De Jong, Houten
De Rank
  • 10:00 Dhr. W.J. de Hek, Amsterdam
  • 18:30 Ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer

Activiteiten