• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 19 aug 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 mw. G. van ’t Kruis, Boskoop
De Rank
  • 10:00 Dhr. P.M. van Dam, Houten

Zondag 26 aug 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen, RTW
De Rank
  • 10:00 Ds. N. de Jong, Rotterdam

Zondag 2 sept 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 A. ter Schuur-v.d. Plicht, Avondmaal
De Rank
  • 10:00 Ds. M. Zandbergen (Avondmaal)

Activiteiten