• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 27 mei 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht
De Rank
  • 10:00 Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort (Vervolgde Kerk)
  • 18:30 Ds. M. Zandbergen (Jeugddienst)

Zondag 3 juni 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. J.P. Koning, Reeuwijk, RTW
De Rank
  • 10:00 Ds. M. Zandbergen (Doopdienst)
  • 18:30 Ds. W.J. van Schaik, Dordrecht

Activiteiten