• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 24 feb 2019

Immanuëlkerk
  • 10:00 pastor M. Lems-Groeneweg
De Rank
  • 10:00 Ds. Z. de Graaf, Katwijk a/d Rijn
  • 18:30 Dhr. P.M. van Dam, Houten

Zondag 3 mrt 2019

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. J.P. Koning, Reeuwijk
De Rank
  • 10:00 Dhr. A.G. Wassenaar, Bleiswijk (ZWO, begin lijdenstijd)
  • 18:30 Dhr. W.J. de Hek, Amsterdam