• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 22 sept 2019

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. H.G. v. Viegen, ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht en ds. T. ...
De Rank
  • 10:00 Ds. Z. de Graaf, Katwijk a/d Rijn (Startzondag/ Kerkproeveri...
  • 18:30 Dhr. M. van der Linden, Katwijk (Zingen op Zondag)

Zondag 29 sept 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra
De Rank
  • 10:00 Ds. mw. E.L. van Schie-Hofman, Gouda (Avondmaal)
  • 18:30 Dhr. A.G. Wassenaar, Bleiswijk (jeugddienst)

Activiteiten

----------------------
Privacy Verklaring