• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 2 okt 2016

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen
De Rank
  • 10:00 Ds. C. van den Berg, Gouda (Israel zondag)
  • 18:30 Ds.mw. M. Kollenstaart-Muis, Ottoland

Zondag 9 okt 2016

Ontmoetingskerk
  • 09:30 mw. G. van ’t Kruis, Boskoop
De Rank
  • 10:00 Dhr. B. Roor, Ede (ZWO dienst)
  • 18:30 Ds. M. Zandbergen (Zingen op Zondag)

Activiteiten