• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 22 juli 2018

De Rank
  • 10:00 Ds. mw. M.J. Ouwerkerk, Schoonhoven

Zondag 29 juli 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. A. van Houwelingen, Noordwijk
De Rank
  • 10:00 Ds.mw. G. Smit- de Groot, Zoeterwoude

Zondag 5 aug 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 pastor M. Lems-Groeneweg, RTW
De Rank
  • 10:00 Ds. R. ten Hoopen, Den Haag

Zondag 12 aug 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. D. Wolse

Activiteiten