• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 26 feb 2017

Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Prins, Waddinxveen
De Rank
  • 10:00 Ds. C. Rentier, Amersfoort
  • 18:30 Dhr. J.Spoor, Gouda (Zingen-op-Zondag)

Zondag 5 mrt 2017

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. M. Lok-Maarleveld, Geestelijk verzorger Ipse de Bruggen,...
De Rank
  • 10:00 Mw. E.L. van Schie-Hofman, Gouda (ZWO dienst)
  • 18:30 Ds. M. Zandbergen

Activiteiten