• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 16 dec 2018

Remonstrantse Kerk
  • 19:00 ds. Theo van Leeuwen
Immanuëlkerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra, RTW
  • 16:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Kinderkerstfeest
De Rank
  • 10:00 Ds. J. Overeem, Boskoop (3e Advent)
  • 18:30 Ds. M. van Laar, Rotterdam

Zondag 23 dec 2018

Remonstrantse Kerk
  • 19:00 ds.Tinus Gaastra