• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 21 okt 2018

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. D. Wolse
De Rank
  • 10:00 Ds. Overeem en Dhr. Wassenaar
  • 18:30 Dhr. W.J. de Hek, Amsterdam

Zondag 28 okt 2018

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen, Heilig Avondmaal
De Rank
  • 10:00 Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort (Avondmaal)
  • 18:30 Ds. N. de Boo, Zeist

Activiteiten