• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente Immanuëlkerk

Immanuëlkerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Donderdag 30 mei 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 Gezamenlijke dienst Hemelvaart - IK/OK/Rank
  • 09:30 ds. H.G. van Viegen

Zondag 2 juni 2019

Immanuëlkerk
  • 09:30 ds. T. Gaastra, Heilig Avondmaal
De Rank
  • 10:00 Dhr. W. Nijsse, Amsterdam
  • 18:30 Ds. M. Kollenstaart, Goudriaan (gespreksdienst)

Zondag 9 juni 2019

Ontmoetingskerk
  • 09:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Activiteiten

----------------------
Privacy Verklaring