• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Als wijkgemeente De Rank kerken wij in een schoolgebouw. Dit betekent dat ieder weekend de aula van de school moet worden 'omgebouwd' tot kerkzaal. Zie hieronder een kort filmpje van hoe dit in zijn werk gaat.

Hiervoor worden iedere zaterdagavond om 19.00 uur met een aantal mensen de stoelen en tafels uit de aula gehaald en onze 'kerkstoelen' weer teruggeplaatst. En op zondag uiteraard nog een keer, maar dan omgekeerd 😜.
Dit doen we met 5 vrijwilligers per weekend en dat betekent een uurtje werk op de zaterdag; inclusief de koffie na afloop zijn we rond een uur of 20.00 weer klaar.

Hoe overleef ik….?
We kijken allemaal wel eens ergens tegenop. De eerste dag school in een nieuwe klas; een toets, die je heel moeilijk vindt; na een ruzie je vrienden weer onder ogen komen; voor het eerst alleen op de fiets naar school… tussen al die auto’s door; een belangrijke sportwedstrijd tegen een heel sterk team…
Soms vraag je je af: Hoe overleef ik dat??? En hoe overleef je eigenlijk kamp? We kunnen je vast verklappen dat het met kamp wel goed komt. Er is nog nooit iemand geweest die kamp De Rank niet heeft overleefd! Met elkaar komen we er wel. Misschien hebben we ook nog wat tips voor elkaar.

Dit jaar is er geen Zip Your Lip actie! Schrik niet, want dit jaar komen we zeker weer in actie voor mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. We gaan ons dit jaar inzetten voor scholing van kinderen in Gambia.

De stichting Livingstone organiseert werkvakanties voor jongeren om samen het probleem op te lossen van te weinig schoolgebouwen. In augustus gaat een groep jongeren vanuit De Rank, de Ontmoetingskerk en andere kerken naar Gambia. Als ze terugkomen kunnen zij vertellen over wat ze daar hebben meegemaakt en wat ze hebben gedaan met het ingezamelde geld. 

Voorbereiding en start
Na een mooie uitzenddienst waarin David zich gezegend weet, is hij 15 januari vertrokken naar Mosbach, Duitsland. Hier heeft David andere mensen ontmoet die vanuit OM (operatie mobilisatie) op reis zullen gaan, onder andere met de ‘Logos Hope’. Verder heeft hij in Mosbach training en toerusting gekregen, voor hij 26 januari naar Chili vloog om daar na drie en een halve week pré ship training (PST) aan boord van het schip de ‘Logos Hope’ te gaan.

Deze weken vertellen we tijdens de nevendienst verhalen over Ester en hoe zij als koningin van het machte rijk Perzië haar Joodse volk mag redden. Ook als zij daarvoor naar de koning moet gaan en niet weet hoe dit afloopt. Voor de kinderen bekende en spannende verhalen. 

Na de verhalen van Ester is het tijd om te starten met het paasproject. Het thema dit jaar is: God kiest, God redt.. kies jij ook?
Het paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem.

Op zondag 27 januari bespraken we in de basiscatechesegroep welke taken en rollen er in de gemeente zijn. In het bijzonder stonden we stil bij het ambt, zo zijn er ouderlingen, diakenen en een dominee.

Wat doen ze eigenlijk en welke wensen zou je hebben als er een vacature zou zijn? Zo vond de basis catechesegroep onder andere dat een dominee aardig en slim zou moeten zijn en het beste met passie zou preken. Ook was het belangrijk dat hij een koffer had, vrolijk was en liefst een beetje ‘prank’ (dat wil zeggen: grapjes maakt). Voor ambtsdragers (ouderlingen, diakenen, maar ook voor een dominee) in het algemeen vonden de kinderen het belangrijk dat iemand gelovig is, aardig is, naar je toekomt en dingen mogelijk maakt als crèche, kamp en kinderwerk.

Zoals u wel weet, besteden we dit seizoen met het ZWO jaarproject aandacht aan de Roma’s in Albanië. De stichting Alo Mik! (Albanees voor ‘Hoi vriend’) werkt sinds 2004 samen met de Roma-gemeenschap in Tirana. De Roma’s die eerst op de vuilnisbelt leefden, zijn met hulp van Alo Mik!, gehuisvest in flats en de kinderen gaan nu naar school. In september 2018 is een wijkcentrum geopend en de activiteiten zijn uitgebreid. De Roma-kinderen worden na schooltijd opgevangen in het wijkcentrum. Kerstactie Op zondag 16 december hebben we de Kerstactie voor Alo Mik! gehouden.

Tijdens de inloopochtend van 8 januari sprak de heer Van der Ent, hij is een fanatiek fietser en een goede verteller met veel humor. Hij is geen snelheidsmaniak maar wel fanatiek voor grote afstanden. Hij heeft Amerika per fiets doorkruist, is naar de Noordkaap gefietst en nog vele andere fietstochten. Op zijn fietstocht langs de Limes-route heeft hij ons meegenomen in foto’s en verhalen.

De Limes-route (Romeins voor grenspad) loopt van Katwijk aan Zee naar Constanta in Roemenië aan de Zwarte Zee. Het is een route die langs de noordgrens van het oude Romeinse Rijk, tot zover zijn zij dus gekomen en op die grens zijn de resten van verdedigingswerken (wallen, forten, wachttorens), wegen en gebouwen te vinden.

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten