• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Kennisquiz

Hoe overleef ik….?
We kijken allemaal wel eens ergens tegenop. De eerste dag school in een nieuwe klas; een toets, die je heel moeilijk vindt; na een ruzie je vrienden weer onder ogen komen; voor het eerst alleen op de fiets naar school… tussen al die auto’s door; een belangrijke sportwedstrijd tegen een heel sterk team…
Soms vraag je je af: Hoe overleef ik dat??? En hoe overleef je eigenlijk kamp? We kunnen je vast verklappen dat het met kamp wel goed komt. Er is nog nooit iemand geweest die kamp De Rank niet heeft overleefd! Met elkaar komen we er wel. Misschien hebben we ook nog wat tips voor elkaar.

Op zaterdag 9 februari wordt – na de positieve reacties van vorig jaar – voor de tweede keer de grote “Rank Kennis Quiz” georganiseerd.

Met vragen voor jong en oud, uiteraard over De Rank, maar ook over de Bijbel, mede-Rankers, etc. De vragen zijn voor jong en oud, waaronder ook met beeld en geluid, te beantwoorden op papier of met de bekende ‘drukknoppen’ en ook is er een aangepaste “Rank”-sjoelbak waar elk team kan strijden voor extra bonuspunten. Na aanmelding voor deze quiz zorgen wij dat er evenwichtige teams gevormd worden, die vervolgens de ludieke, maar spannende strijd met elkaar zullen aangaan. Daar moet je dus (weer) bij zijn!

Op donderdag 31 januari zal ds. P.L. (Piet) de Jong uit Rotterdam een lezing verzorgen over zijn, in 2018 verschenen, boek: "Sores en Zegen".

In zijn autobiografische boek 'Sores en Zegen' geeft ds. De Jong een beschrijving van zijn loopbaan. Beginnend met zijn jeugd in een kleine gereformeerde gemeente. Later bij zijn theologiestudie stapte hij over naar de Nederlands-Hervormde Kerk. Hij startte in een bevindelijke dorpsgemeente en kwam uiteindelijk terecht in de missionaire stadsgemeente Rotterdam-Delfshaven waar hij een levendige geloofsgemeenschap opbouwde.

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te komen ervaren we eenheid en nemen we verantwoordelijkheid door te bidden dat het onrecht in de wereld zal stoppen, zodat mensen in vrede kunnen leven.
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt dit keer uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods regels voor feesten als vanzelf overgaan in een opdracht om rechters aan te stellen die recht spreken.

Ook in 2019 wordt eens per maand de maaltijd voor alleengaanden georganiseerd. Gezellig met elkaar eten in huiselijke sfeer. Inmiddels zijn er twee groepen omdat de huiskamers te klein werden.
Maar er kunnen er meer bij, dus van harte uitgenodigd. Doet u al mee, neem gerust uw alleengaande buurvrouw/man of vriend/in mee. Geef het alleen wel even door.

De eerstvolgende data zijn:

Het is al weer januari, maar we blikken nog even terug op de vorige maand. De kinderen leefden erg toe naar het kerstfeest. In groep 1/2 hebben we adventskalenders gemaakt, waarop je kon zien dat je steeds dichter bij Kerst kwam en met het kerstfeest mochten de kinderen zelf lichtdrager zijn met Jezus als onze grootste Licht­drager.

Evangelie & Moslims
Op 27 januari is de collecte bestemd voor Evangelie & Moslims. Drie kernbegrippen (ontdekken, er op uitgaan en verbinden) geven weer hoe hun missie wordt vormgeven. Deze begrippen hangen met elkaar samen. Christelijke gemeenten worden geholpen oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap dat God van hen vraagt om het evangelie te delen met anderen.

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten