• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zondag 16 februari werd er gecollecteerd voor de familie Van der Maas. Zij zijn door de GZB vanuit onze gemeente uitgezonden naar Albanië.

Aad geeft daar les op de bijbelschool (ISTL) en ondersteunt de opbouw van veelal kleine protestantse kerkjes in Albanië. Dineke geeft Engelse les aan kinderen op de naschoolse opvang voor Roma-gezinnen via de organisatie Alo!Mik. 

Reactie van de Roma gezinnen uit Tirana
In de vorige Kompas hebben we geschreven over de opbrengst van de kerstactie. Het prachtige bedrag van ongeveer € 3.000,- is door u bij elkaar gebracht. Ook is toen beschreven wat er voor de Roma-gezinnen mee gedaan is. De gezinnen waren enorm blij met alles!  Binnen Alo!Mik is men bezig met een verslag, film of foto’s en we hopen daar bij de volgende collecte voor Alo!Mik, op zondag 1 maart, iets over te kunnen laten zien. Deze week kregen we foto’s van Roma’s met de kerstkaarten die we gestuurd hebben.

Sinds september is er een nieuwe werkgroep Vorming & Toerusting actief in De Rank. Samen met de predikant en de kerkenraad denken we na over hoe we de leden van De Rank kunnen helpen groeien in hun geloof. Daarnaast willen we gemeenteleden die een taak in de gemeente hebben, ondersteunen en toerusten om die taak zo goed mogelijk uit te voeren.

De uitgangspunten voor V&T zijn te vinden in 1 Korintiërs 12. De steekwoorden die we daaruit halen zijn: geloofsopbouw, gavengericht werken, samen vieren en met elkaar meeleven.

Tijdens de inloopochtend van 14 januari volgden we de lezing van mevrouw Zijlstra. Na lange tijd weer eens een presentatie zonder PC en beamer. Gewoon uit het hoofd. 

Peter begon met het lezen van Leviticus 23 en maaide daarmee, zonder het zich bewust te zijn, een stukje van de presentatie voor de voeten van mevrouw Zijlstra weg. Als niet Joodse is zij als vrijwilligster werkzaam in de synagoge in Sliedrecht. Een geweldige presentatie gelardeerd met leuke Joodse verhalen die haar onderwerpen nog eens extra duidelijk maakten. Een paar wetenswaardigheden, wil ik u niet onthouden.

Rommelmarkt 9 mei 2020
Heeft iedereen deze datum genoteerd in de agenda? Dit evenement mag u niet missen! Op zaterdag 9 mei om 9.00 uur gaan de hekken open en stroomt de markt vol met kooplustige mensen.
Er moet wel wat te koop zijn natuurlijk en daarom vragen wij uw nog bruikbare en verkoopbare spullen in te leveren. Op maandagavond staan de deuren van de van de Smitshoeve, Henegouwerweg 100 open. Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u hier uw spullen inleveren.

Zaterdag 8 februari vond voor de derde keer de grote Rank KennisQuiz plaats. Ongeveer 60 deelnemers bonden in 4 groepen de strijd met elkaar aan met vragen in de categorieën: Ken uw dominee, Kerkbalans, Familie Van der Maas, Expeditie Bethlehem, Geloof in Gambia, Wie spreekt hier (afkondigers), David op de Logos Hope, Wie preekt hier (predikanten) en Jeugdkamp.

Eind 2019 is een eerste stap gezet om het DPW in Waddinxveen nieuw leven in te blazen. De benaderde hulp aanbiedende partijen zijn erg blij met dit initiatief van het Diaconaal Platform Waddinxveen. Meer informatie vindt u in de eerste Nieuwsbrief in 2020 van het DPW. Klik hier om deze te lezen.

Het Diaconaal Platform Waddinxveen (DPW) is er om kerken, diaconale projecten, organisaties, christenen en anderen in Waddinxveen met elkaar te verbinden.

Kerkdiensten

Activiteiten