• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

De corona maatregelen worden weer iets versoepeld en daarom gaat de snuffelschuur iedere zaterdag van 09:00-16:00 uur weer open.

Dus kom langs om te snuffelen in een grote sortering boeken, spellen, puzzels en kerstspullen. Meer informatie op de website van de snuffelschuur De Smitshoeve. Er is altijd iets leuks te vinden om te geven of te houden, bijvoorbeeld voor Sinterklaas en kerst. We houden ons aan de corona maatregelen en de natuurlijke ventilatie is erg goed in de schuur 😉!

In de ochtenddienst gaat Ds. mw. E. Gruteke-Vissia uit Hilversum voor. 

 's Middags (om 16:00 uur) is er een Kidspraise die geleid wordt door onze eigen predikant ds. Harald Overeem.

Wij willen u vragen om voor de Kidspraise slechts 1 (groot)ouder aan te melden zodat er voldoende plaats is voor de kinderen. ❗ Vul bij 'Kindenevendienst' het aantal kinderen in dat meekomt.

U kunt zich voor beide diensten hier aanmelden.
De beide diensten zijn ook te volgen via Kerkomroep 🎧 en het Youtube-kanaal van De RankÂ đŸŽ„.

Nu twee weken geleden zijn René en ik (Arjan) weer terug vanuit Lesbos. We voelden ons geroepen om daar iets van de liefde van onze Heer te laten zien. Ik heb daar al iets van gedeeld in een vorige zondagsbrieven. 

Als u het nieuws volgt zult u begrijpen dat we niet terug zijn gekomen met succesverhalen. Ik ga jullie dan ook niets melden van wat we mochten doen daar, of wat wij vinden wat er nog gebeuren moet. Ook niet een oproep om iets te geven of in te zamelen dat is volgens mij wel helder.

Het kerstproject heeft dit jaar als thema: ‘Ik zie toekomst in jou’. In de adventstijd leven we toe naar de komst van de Verlosser, Hij komt naar ons toe! Hij is onze toekomst, omdat God toekomst ziet voor de wereld! 

De Here God zet Zijn plan voor een hoopvolle toekomst in werking. Hij stuurt engelen, boodschappers die Hem dienen, om zijn plannen bekend te maken aan mensen. Hij wil hen laten meewerken aan een hoopvolle toekomst. Hij ziet toekomst in ons. Hoe goed is het om Gods perspectief te leren kennen voor deze wereld. Om te ontdekken hoe engelen Gods boodschap weerspiegelen, hoe ze dienstbaar zijn aan God. Hem in alles dienen tot Zijn eer.

Een ‘halve’ liturgie
In mijn herfstvakantie verbleef ik in een klooster. De nonnen aldaar staan in de benedictijnse traditie, wat onder meer betekent dat er veel tijd voor gebed en lezen in de Bijbel is. Zes maal per dag komen zij en hun gasten samen. Op de deur van de kapel trof ik de volgende mededeling: we houden onze mond gesloten; we zingen met ons hart. Mooi gevonden, maar het viel me zowaar niet mee!
Zes keer per dag naar de kerk en niet mogen zingen. Het is ondertussen een gedeelde smart.

In de ochtenddienst gaat onze eigen predikant ds Harald Overeem voor. De dienst is voorbereid met Haime Leenman (stagiar) en is een gedachtenisdienst.
💡 De samenvatting van de preek is hier te lezen/downloaden.
's Avonds wordt de dienst geleid door ds. C. van der Kooi uit Driebergen.
U kunt zich voor beide diensten aanmelden.

De beide diensten zijn te volgen via Kerkomroep 🎧 en het Youtube-kanaal van De RankÂ đŸŽ„.
's Ochtends is er oppas en kindernevendienst. Kinderen kunnen aangemeld worden voor de oppas en kindernevendienst ook als de ouders niet naar de kerk (kunnen) gaan. Kinderen die thuis zijn kunnen een bijbelverhaal met verwerkingen vinden op de Henkie Show. 

Het kostersteam is op zoek naar versterking. Twee koster echtparen stoppen vanaf januari 2021 en dus komt er ruimte voor nieuwe en frisse koster (echt)paren.

Een aantal kenmerkende eigenschappen en taken van een koster(echt)paar:

  • gemiddeld 1x per maand beschikbaar op zaterdagavond en zondag;
  • opent deuren waar deze voor anderen gesloten blijven;
  • is klimaatbewust en ventileert of verwarmt daar waar nodig;

Het duurt nog even. Over iets minder dan een jaar verschijnt de NBV21. In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling, een groots project waar jaren aan is gewerkt.

Ik herinner me nog dat ik ‘m kocht en meteen ging lezen in het Bijbelboek Esther. Door de vertaling ervoer ik de sfeer van het oud oosterse, Perzische hof: ‘een feestmaal voor rijksgroten en hoge functionarissen’, ‘een mozaïekvloer van porfier, albast, parelmoer en gekleurde stenen’ met ‘rustbanken van goud en zilver’, ik las over eunuchen, haremwachters en satrapen (wie allemaal?), over de gouden scepter van koningin Esther en de instelling van het poerimfeest op de veertiende en vijftiende dag van de maand adar.

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten