• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Snuffelmarkt 2018

Op zaterdag 10 november wordt weer de jaarlijkse Snuffelmarkt van De Rank gehouden in de hal en de aula van het Coenecoop College.

En ook dit jaar is er weer een ruime sortering te vinden van allerlei gebruikte, maar nog goed bruikbare, spullen. Zoals boeken en CD's, video's en DVD's, kleding, schoenen, curiosa en antiek, speelgoed en knuffels en kerst- en huishoudelijke spullen. Ook worden er weer handgemaakte handwerkjes verkocht en is er weer een 'groenmarkt' waar u naast planten ook bloemstukjes kunt kopen.

Vanwege het vertrek van ds. Menno Zandbergen zijn we op zoek gegaan naar iemand die bijstand in het pastoraat kan verlenen. De kerkenraad is blij te kunnen vertellen dat zij per 15 oktober dhr. Bram Wassenaar uit Bleiswijk heeft aangenomen voor de functie van pastoraal werker. In principe tot eind juli volgend jaar.

Komende week zal hij gebruiken om ingewerkt te worden. Vanaf volgende week kunt u in de nieuwsbrief en op de website lezen wanneer hij bereikbaar is. In de ochtenddienst van 14 oktober zal hij zich kort voorstellen. Op 21 oktober zal hij zelf voorgaan in de morgendienst.

We zijn een groep mensen die tweewekelijks samen willen komen om te groeien in ons geloof. De groep is een samenvoeging van Sign en 24/7, natuurlijk zijn ook nieuwe mensen welkom!

De openingsbijeenkomst is op 30 oktober bij Benjamin van Vuuren (Weidezoom 33) vanaf 20.00 uur. Zet deze avond alvast in je agenda. Je kan je alvast aanmelden bij onderstaande personen. Meer informatie zal op zondag 21 oktober verspreid worden.

Op zondag 30 september nam ds. Menno Zandbergen - na een periode van 10 jaar - afscheid van De Rank. 's Morgens leidde hij de afscheidsdienst (klik hier voor een geluidsopname van deze dienst), waarna er gelegenheid was om koffie en thee te drinken of Menno de hand te drukken.

Vervolgens bleven er nog zo'n 150 mensen 'na' voor een gezamenlijke Agapè-maaltijd met aansluitend een informeel samenzijn waarin vanuit diverse personen en groepen en op uiteenlopende en ludieke wijze afscheid van Menno werd genomen. Om circa 15.00 uur werd dit samenzijn afgesloten en daarmee ook een periode van 10 jaar waarin Menno predikant was in De Rank.

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Zij hebben een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Om vorm te geven aan deze missie, geven ze betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat Israël. Zij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten op gebieden van bijbelonderwijs, voedselhulp en traumaverwerking.

Dit is de laatste Herderlijke Blog die ik voor het kerkblad Kompas schrijf, voordat ik afscheid neem van De Rank. Een kompas is een mooi instrument. Je weet altijd waar het noorden te vinden is. Je kunt je oriënteren.

In het geloof blijven we ons oriënteren op Jezus Christus. Hebreeën 12:2 zegt: Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Hij is de grondlegger, het begin. Geloof, hoop en liefde begint bij Hem. Hij is de bron. Hij is ook de voltooier. Hij is ons doel. Hij is begin en einde, alpha en omega. Als ‘voltooier’ gaat Hij ook onderweg mee. Ik wens De Rank toe dat het kompas steeds gericht zal blijven op Jezus Christus.

Deze zomer zijn Ilana Tromp en Nelisa Zandbergen voor een werkvakantie naar Gambia geweest en hebben daar een onvergetelijke tijd gehad (lees hier het korte verslag).

Nog nagenietend van deze indrukwekkende reis ontstond het plan om volgend jaar weer te gaan, maar dan met een eigen groep. De reisleiders werden snel gevonden en door een enthousiaste Nelisa overgehaald om mee te gaan. Kees en Agnes Alblas zullen de groep begeleiden. De reis wordt georganiseerd door Livingstone en ter plaatse verblijven we in een Youth for Christ centrum in Serekunda.

Kijk maar eens op website van Livingstone naar het project Gambia Faraba. Dan lees je dat het project zich richt op uiteenlopende zaken. Je moet denken aan het organiseren van knutsel-, sport- en spelactiviteiten.

Ook dit najaar gaan we door met het organiseren van de maaltijd voor alleengaanden. Gezellig met elkaar eten in huiselijke sfeer. In principe op elke derde woensdag en donderdag van de maand.

U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel en eindigen rond 20.30 uur. Voor deze maaltijden vragen we een vrijwillige bijdrage. Heeft u vervoer nodig, of een speciaal dieet, laat het ons weten.

Dus als u alleen bent dan nodigen we u harte uit, breng gerust iemand mee. Geef u wel even op zodat we een bord kunnen bijschuiven. De eerstvolgende data zijn:

Kerkdiensten