• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Banner Rommelmarkt 2019

Onze jeugd zit om u te springen! 
Voor komend seizoen (dus jeugdwerk 2019/2020) zijn wij hard op zoek naar mensen voor de volgende jeugdactiviteiten:

 

  • 1x (minimaal) of 2x (liefst) leiding Domino, 1x per 14 dagen op zondagavond, leeftijd jeugd 14-17 jaar, september - mei
  • 1x leiding Rock Solid 1x per 14 dagen op zondagavond, leeftijd jeugd 12-14 jaar, september - april
  • 1x leiding Rock Solid voor half jaar vervanging

We maken alvast onze bestemming bekend! We vertrekken om 8.30 uur naar de Yakultfabriek in Almere. Na koffie met wat lekkers krijgen we een rondleiding door de fabriek en het laboratorium. U krijgt na afloop van dit bezoek een goodybag mee!
Hierna vertrekken we naar een restaurant voor een heerlijk lunch buffet, met warme en koude gerechten en na afloop een zoet buffet.

Intercultureel Bijbellezen
Voor de 3 avonden hebben zich 9 deelnemers aangemeld en er is inmiddels een start gemaakt met de eerste avond. Ook in Albanië is Aad met een groepje van 5 deelnemers gestart. Dit zijn mensen die op de Bijbelschool zitten waar Aad lesgeeft. Na de avonden volgt een kort verslag.

Rabobank sponsor fietstocht
Dit jaar wordt de sponsorfietstocht niet in het voorjaar maar op 14 september georganiseerd.

Rommelmarkt was op zaterdag 11 mei
De Rommelmarkt is inmiddels gehouden en wij kunnen melden dat de opbrengst het prachtige bedrag van € 11.680,= is geworden. Dit is de bruto opbrengst van de rommelmarktdag. Hier komt nog e.e.a. bij zoals het oud ijzer wat we na de rommelmarkt hebben afgevoerd. En er moeten nog wat kosten af. Maar wij zijn blij met de prachtige dag, de goede sfeer en het prachtige weer. En uiteraard dat wij de goede doelen straks kunnen verblijden met een mooie donatie. Lees hier ook de bijdrage van Stichting Proplan, één van de goede doelen van de Rommelmarkt. Klik hier voor een overzicht van de Rommelmarkt 2019 in foto's.

Ook dit jaar mocht Stichting Proplan deelgenoot zijn van de ontvangsten van de Rommelmarkt. Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend wat het bedrag is geworden maar wat is het goed om jullie betrokkenheid te mogen ervaren.

We zijn een kleine christelijke stichting, al meer dan 21 jaar actief en met de focus op Bosnië. Een moeilijk land waar een verschrikkelijke oorlog heeft gewoed, eigenlijk tussen de religies. De pijn en de littekens hiervan zijn nog volop merk- en vaak ook zichtbaar.

De collecte van 19 mei is bestemd voor Stichting Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg Nederland staat voor ‘geloof in herstel’. Zij bezoeken gevangenen vanuit de bijbelse opdracht: "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen" (Matteüs 25:36).

Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort.

Zoals u weet besteden we dit seizoen met het ZWO jaarproject aandacht aan de Roma’s in Albanië. Dineke van der Maas helpt als vrijwilligster in het wijkcentrum in Tirana en zij houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen bij Alo Mik! Hierbij een  foto van Dineke met een meisje uit het centrum, gemaakt tijdens vrouwendag. In Albanië wordt veel aandacht besteed aan vrouwendag. In een van de nieuwsbrieven heeft Dineke daar meer over verteld.

Sponsor de werkvakantie van jongeren in Gambia

Klik voor meer info

Kerkdiensten

Activiteiten