• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zaterdag 15 september organiseert de Evenementencommissie weer de traditionele BBQ in het startweekend van De Rank op het schoolplein van het Coenecoop College. Bij eventueel slecht weer kunnen we uitwijken naar binnen om te eten.

Ditmaal zijn er op deze dag geen fietstochten die door De Rank worden georganiseerd, maar is er 'Kerkproeverij' waar onder andere een fietspuzzeltocht langs heel veel kerken in Waddinxveen wordt georganiseerd. Lees daar hier meer over.

De BBQ start om 17.30 uur en aanmelden is vereist (hieronder of hier) in verband met de inkopen die we moeten doen.

Eens per maand organiseren wij maaltijden voor alleengaanden. Gezellig met elkaar eten in huiselijke sfeer. In principe op elke derde woensdag en donderdag van de maand.

U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel en eindigen rond 20.30 uur. Voor deze maaltijden vragen we een vrijwillige bijdrage. Hebt u vervoer nodig, of een speciaal dieet, laat het ons weten. Bent u alleen, dan bent u van harte uitgenodigd en breng gerust iemand mee. Geef u wel even op zodat we een bord(en) kunnen bijschuiven.

In de jaren 2015-2016 en 2016-2017 hebben we speciale aandacht besteed aan vluchtelingen in Noord-Irak en we hebben als gemeente een prachtig bedrag bij elkaar gebracht: bijna € 25.000,-. Weet u het nog?

Dit geld is overgemaakt naar Medair. We kregen van Medair een bedankje en een verhaal over iemand die met het geld geholpen is. Veel vluchtelingen zitten nog steeds in kampen, maar ze zijn blij met alle hulp die ze krijgen. Medair is nog steeds aanwezig om hulp te geven.  18 Wijkgemeente De Rank Medair bedankt De Rank Waddinxveen voor de jarenlange betrokkenheid uitgedrukt in gebed en giften. Op deze manier hebben we samen een groot verschil gemaakt en de moeite van velen verlicht in  Noord-Irak.

Studieverlof
Van 18 juni tot 20 juli ben ik met studieverlof. In deze periode richt ik me vooral op geloofsdidaktiek.
Ik ben begonnen met de theorie achter de didaktiek. In het onderwijs is een ontwikkeling geweest van losstaande kennis en feiten overdragen naar leren begrijpen en kennis verbinden aan voorkennis en context. Vroeger leerden we bijvoorbeeld jaartallen uit het hoofd. Ik weet nog: 1600 slag bij Nieuwpoort. Het heeft lang geduurd voor ik uit nieuwsgierigheid me eens ging verdiepen in wat die slag bij Nieuwpoort nu eigenlijk was.

Voor het aankomend seizoen zijn we op zoek naar teee nieuwe clubleiders (m/v) voor de Reflector meisjesclub. Dit zijn meisjes uit groep 6 tot en met 8 van de basisschool.

Wie heeft er zin en tijd om deze leuke club meisjes leiding te gaan geven? De club is eenmaal in de twee weken op maandagavond van 18.30-20.00 uur in de Immanuëlkerk in de periode half september tot aan het kamp van De Rank in april of mei. Op de club doen we veel activiteiten: we zingen met elkaar opwekkingsliederen, we luisteren naar een bijbelverhaal of lezen uit een dagboek voor jonge meisjes, we bidden, we knutselen, we doen een spel of we kijken naar een film. Als afsluiting danken we God of zingen nog een lied met elkaar.

Op 15 juli is de collecte voor de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. De EH is een niet gesubsidieerde onderwijsinstelling die zich richt op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Een belangrijke taak voor de EH is studenten te helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit.
Op de EH leren studenten dat een relatie met God het hele leven kan doortrekken. Een andere taak van de school is om jongeren te leren op een goede manier hun geloof te delen.

De geestelijke wapenrusting | Efeziërs 6:11De zomervakantie is begonnen! Tijd om uit te rusten en vakantie te vieren. Tijdens de vakantie gaat de nevendienst gewoon door, zij het in een aangepaste vorm.

De eerste zondag van de vakantie, 15 juli, is er nevendienst in twee groepen. Groep één, twee en drie vormen samen een groep en groep vier, vijf en zes ook. Daarna zijn er heel veel leidinggevenden op vakantie en wij denken dat er dan ook veel kinderen op vakantie zullen zijn. Vandaar dat de overige zondagen nevendienst gegeven zal worden in één groep (groep 1-6). Op zondag 26 augustus is er weer nevendienst in de gebruikelijke drie groepen. De kinderen mogen dan nog één keer naar hun oude groep.

Kerkdiensten