• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Snuffelmarkt 2019

In de diensten op zondag 20 oktober 2019 werd er o.a. gecollecteerd voor de uitzending van de familie Van der Maas naar Albanië.

Tijdens de collecte werd onderstaande video boodschap getoond.

Drie maanden na het aanvaarden van het beroep naar De Rank was het zover: op zondag 13 oktober vond de intrededienst plaats. Juist omdat zo’n dienst anders is dan een ‘gewone’ dienst op zondag, vond ik het extra spannend.

Die spanning verdween grotendeels toen wij zondag tegen tweeën het Coenecoop College inliepen en een deken van warm welkom om ons heen geslagen kregen. Wat bijzonder om zoveel hartelijkheid te ontmoeten! Wij kijken terug op een mooie dienst.

Op zondag 3 november om 16.00 uur is er in De Rank een kidspraise voor alle kinderen van de basisschool.
Het thema is #Doeslief. We gaan natuurlijk met elkaar zingen, bidden en luisteren naar een bijbelverhaal. Ook komen Joris en Roosje langs met het poppentheater.

Daarna mag iedereen kiezen uit diverse activiteiten zoals zagen, timmeren, schminken, bouwen, dierenmaskers maken, schilderen en nog veel meer.

Iedere volgeling van Jezus krijgt een specifieke opdracht die bij kan dragen om iets van Gods liefde te laten zien in deze wereld. Voor sommigen is dat heel gewoon, anderen schrikken en weer anderen weten niet eens dat ze zichtbaar bezig zijn met dat plan. God vraagt ons niet iets te gaan doen wat we niet aan kunnen. Maar Hij kan wel iets vragen zodat we ons zullen beseffen dat we Hem nodig hebben.

Op zaterdag 2 november wordt weer de jaarlijkse Snuffelmarkt van De Rank gehouden in de hal en de aula van het Coenecoop College.

En ook dit jaar is er weer een ruime sortering te vinden van allerlei gebruikte, maar nog goed bruikbare, spullen. Zoals boeken en CD's, video's en DVD's, kleding, schoenen, curiosa en antiek, speelgoed en knuffels en kerst- en huishoudelijke spullen. Ook worden er weer handgemaakte handwerkjes verkocht en is er weer een 'groenmarkt' waar u naast planten ook bloemstukjes kunt kopen.

Collecte 13 oktober
Op 13 oktober om 14.30 uur is de intrededienst van ds. Harald Overeem. Op zijn verzoek zal er in deze dienst gecollecteerd worden voor stichting De Wittenberg.
Bij deze stichting kunnen jongeren tussen de zeventien en vijfentwintig jaar terecht voor geestelijke retraite en bijbelstudies gedurende vijf maanden. Stichting de Wittenberg beschrijft zichzelf als een plek waar jongeren ‘de geestelijke accu kunnen opladen om daarna verfrist hun taken in deze wereld op te pakken.

In 2001 gingen de clubs van De Rank voor de allereerste keer met elkaar een middagje op stap. We zijn bijna 20 jaar verder en gaan dus ook voor de 20e keer op pad met de jeugd uit De Rank, maar inmiddels ook met jeugd van buiten De Rank. Reden voor een feestje! Dat feestje gaan we geven in het weekend van 24-26 april (en dus niet 15-17 mei, zoals eerder gecommuniceerd).

We hopen dan met alle jeugd van groep 3 tot en met 15 jaar een geweldig feest te beleven op ons jaarlijkse kamp. Wij hebben er al ontzettend veel zin in! Zetten jullie het feestje ook in jullie agenda’s en op de kalender?

Hoeveel nachtjes het nog slapen is voor het de dag is van de Snuffelmarkt weet ik niet, want ik weet niet wanneer u dit leest. Wel weet ik dat het op het moment van schrijven nog 35 nachtjes is.

Zaterdag 2 november zal de super gezellige Snuffelmarkt weer plaatsvinden in het Coenecoop College. Er is weer een ruime sortering te vinden van allerlei gebruikte, maar nog goed bruikbare, spullen. Zoals boeken en CD's, video's en DVD's, kleding, schoenen, curiosa en antiek, speelgoed en knuffels en kerst- en huishoudelijke spullen.