• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Snuffelmarkt 2017

Ook dit jaar zal er weer door de 3 wijkgemeenten De Rank, Immanuёlkerk en Ontmoetingskerk een Kerstpakkettenactie op touw gezet worden. Deze actie zal plaatsvinden op zaterdag 16 december 2017.
Het merendeel van u weet al precies hoe de actie in zijn werk gaat maar voor de mensen die het nog niet weten hierbij een korte uitleg.

De bedoeling is dat vanuit elke gemeente er namen van families of mensen aangedragen worden die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat in deze actie NIET om mensen die het psychisch zwaar hebben of die bijvoorbeeld erg ziek zijn (geweest).Deze namen kunt u op een aangeleverd strookje schrijven. Het strookje kunt u na de kerkdienst in een doos stoppen welke in de kerk staat. De namen die u aandraagt hoeven niet per se mensen uit de kerk te zijn maar kunnen ook buren of kennissen zijn die een kerstpakket kunnen gebruiken.

De 2e nieuwsbrief van de familie Van der Maas in Albanië is verschenen.

Met nieuws over de eerste ervaringen in Albanië, de school van de Chris en Jos, het ontstaan van de VUSh (de Evangelische Alliantie, ofwel de "PKN van Albanië) en de protestantse kerken in Albanië. 

 

U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Op dinsdag 7 november is er een regionale thema-avond van de Confessionele Vereniging afd. Waddinxveen e.o. die gehouden zal worden in één van de zalen van de Immanuelkerk, Prinses Beatrixlaan 2 te Waddinxveen, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur).

Op deze avond zal Ds. C.H. (Kees) Wesdorp uit Zoetermeer een lezing verzorgen over het thema: “Geloof en Geweld”.

Wij gruwen van het geweld van terreurgroepen, die geïnspireerd door een bepaald geloof zoveel mogelijk slachtoffers onder onschuldige mensen maken. Wij zijn verontwaardigd over mensen en organisaties die geweld verheerlijken. Totdat wij zelf de Bijbel gaan lezen, waarin we passages tegenkomen die misschien even gruwzaam zijn als de gewelddadigheden die wij veroordelen. Is de God van de Bijbel een wrede God, die aanzet tot het uitroeien van mensen?

In de ZWO-dienst van zondag 8 oktober is er aandacht voor het nieuwe ZWO jaarproject waarvoor in De Rank zullen gaan sparen.

In overleg met de kerkenraad en de Thuisfrontcommissie hebben we besloten dit seizoen ook als ZWO aandacht te besteden aan de uitzending van de familie Van der Maas. Zoals u weet zijn zij uitgezonden naar Albanië door de GZB om daar het theologisch onderwijs vorm te gaan geven. Als gemeente De Rank zijn wij hun thuisbasis én uitzendende gemeente. Dit heeft consequenties: meeleven, gebed, financieel enzovoorts. 

In de dienst op 8 oktober wordt een aantal filmpjes getoond. Deze kunt u hieronder bekijken door erop te klikken. De volledige tekst van de interviews (waarvan een deel is te zien in filmpje 1 en 2) kunt u hier teruglezen.

 

Terugblik Startweekend
Inmiddels hebben we het eerste evenement van het nieuwe seizoen weer achter de rug: het startweekend van De Rank. Traditioneel werd er op de startzaterdag (9 september) gefietst. Aan de verschillende tochten (25, 40 en 75 kilometer) deden ca 20 mensen mee en de reacties waren, ondanks het wisselvallige weer, erg positief. Om 16.00 uur werden er in een gang van het Coenecoop College spellen gespeeld waarna om ca. 18.00 uur met de barbecue kon worden gestart. Met een groep van 130 mensen werd er gezellig gegeten van een zeer goed verzorgde barbecue.

Inmiddels is de familie Van der Maas al weer bijna twee maanden in Albanië. Aad is inmiddels aan het werk gegaan (zie de foto’s bij het artikel over de ZWO) en Chris en Jos zijn begonnen op hun nieuwe school. Hieronder een laatste update van de familie Van der Maas zelf:

Het leven in Tirana
Inmiddels wonen we al weer 2 maanden in Tirana.
Na de hete maanden juli en augustus genieten we nu van aangenaam zomerweer. Een paar keer per week valt er een bui en verder is het zonnig en ongeveer 25 graden. Toch gaan wij hier ook richting de herfst. Het wordt ’s avonds al vroeger donker, de druiven beginnen te rijpen, de kakivruchten in onze tuin beginnen oranje te verkleuren. Soms treffen we nog een aardbei aan de struik.

Concert gospelkoor Leef! samen met Reni en Elisa Krijgsman
Op zaterdagavond 28 oktober 2017 komt de Open armen tour naar Waddinxveen. Gospelkoor Leef! treedt samen met Reni en Elisa Krijgsman op in de Bethelkerk. Het concert start om 20:00 uur en staat in het teken van het goede doel: Compassion. Compassion is een organisatie die kinderen in armoede met open armen opvangt en ze een stabiele basis geeft. 

Komt u ook genieten van een mooie avond, waarin wordt gezongen voor u, maar ook voor de arme kinderen ver weg? Bestel nu uw kaarten via www.gospelkoorleef.nl!

Kerkdiensten