E-mailAfdrukken

Verdiepingsavond over de Tien Woorden

Evenement

Titel:
Verdiepingsavond over de Tien Woorden
Wanneer:
wo 15 februari 2023, 20:00 - 22:00
Locatie:
Morgensterkerk - Waddinxveen, Zuid-Holland
Categorie:
Activiteit iedereen

Omschrijving

Avond 3 [15 februari ‘23] Ons autoriteitsprobleem
Over het 5e gebod, ds Willem Maarten Dekker

Het vijfde gebod zegt: ‘Eer uw vader en moeder’. Vanouds heeft de kerk gezegd dat dit gebod niet alleen van toepassing op het gezin, in de relatie tussen ouders en kinderen, maar ook op de school, de kerk, de staat. Zonder ordening, zonder gezagsstructuur kunnen we niet. Kinderen moesten hun vader gehoorzamen, burgers de politieagent, scholieren de leerkracht, gelovigen het kerkelijk ambt, en ook de ambtsdragers van de staat (Tweede Kamerleden en ministers, enz.) hadden gezag. Al deze autoriteiten staan echter onder druk. Al geruime tijd hebben we in onze samenleving te maken met een autoriteitsprobleem: de vaderfiguur ontbreekt of wordt niet meer zo gerespecteerd. Anderzijds klinkt ook geregeld de roep om een ‘sterke man’ die de problemen voor ons oplost. Wat is hier aan de hand? Hoe kan het christelijk geloof ons helpen om toe te groeien naar een nieuwe vorm van autoriteit, die werkelijk heilzaam is voor iedereen?

 


In het komende seizoen verzorgen vier predikanten een viertal avonden over enkele van de Tien Woorden of Geboden. We komen deze tegen als fundamentele leidraad in het Oude testament, maar verouderd zijn die geboden allerminst. Ze vertellen ons veel meer dan ‘wat wel en niet mag’. 

Ze leggen diep menselijke verlangens en neigingen bloot, gaan in op de omgang tussen mensen onderling en vertellen ons van Godswege over het goede leven. Hoe ziet dat eruit? 

De geboden die besproken zullen worden zijn het eerste (Vereer naast God geen andere goden), het tweede (Maak geen godenbeelden), het vijfde (Eer vader en moeder) en het zevende gebod (Pleeg geen overspel).

Dit raakt aan grote thema’s die vandaag de dag actueel en spannend zijn. 
Zo raakt het eerste gebod aan het unieke van het christelijk geloof. Dit unieke staat onder spanning omdat er vele andere levensovertuigingen en godsdiensten naast elkaar worden geplaatst.
Het tweede gebod raakt aan de (soms veel te lieve) beelden van God die we in ons gezamenlijk en persoonlijk geloofsleven met ons meedragen.
Het vijfde gebod raakt aan de moeite die wij (in onze samenleving) hebben met gezag en autoriteit.
Het zevende gebod betreft actuele vragen rondom seksualiteit en gender. 

We geloven dat bezinning en gesprek rondom deze thema’s van groot belang is. We zullen merken dat het bespreken hiervan best ingewikkeld kan zijn en dat pasklare antwoorden niet zomaar beschikbaar zijn. Tegelijk hebben we de overtuiging dat we vanuit de  schriften – en op deze avonden in het bijzonder: vanuit deze Geboden – een onmisbare en wezenlijke stem kunnen laten klinken.

Van harte welkom om deze avonden te bezoeken en bij te dragen in het gesprek. De opbouw van de avonden is steeds als volgt:
19.30 – zaal open, toegang vrij
20.00 – opening
20.05 – lezing
20.50 – pauze
21.10 – vragenbespreking
22.00 – sluiting

De plaats van samenkomst is kerkgebouw De Morgenster, Sterrenlaan 1.
Opgave vooraf is niet noodzakelijk, net zo min als voorbereiding.


Locatie

Morgensterkerk
Locatie:
Morgensterkerk
Straat:
Sterrenlaan 1
Postcode:
2743 LW
Plaats:
Waddinxveen
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
Netherlands