• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Nog maar 1 week en dan gaan we dan toch echt op kamp.
De allerlaatste voorbereidingen worden getroffen, alle spullen verzameld, nog een paar keer geoefend op het kamplied of het stukje voor de Bonte Avond, tassen gepakt en dan kunnen we gaan!

Op vrijdag 2 juni krijgen de bussen om 16.45 uur het startsein vanaf het evenemententerrein aan De Dreef (bij de hockeyvelden). Wie komt ons uitzwaaien?

Elke week kun je op diverse plekken in Waddinxveen terecht voor ontmoeting en gezelligheid. Voor een warme maaltijd, een kopje koffie of een praatje. Vanwege het succes van de drie huidige Bruispuntlocaties gaan we een vierde locatie openen. Deze komt in gebouw de Paddenstoel in de Sniepwijk. Hiervoor zijn we op zoek naar Gastheren/vrouwen, Coördinatoren en Koks.

Investering: Je bent 1x per vier weken op dinsdag van ca 10.00 tot 14.00 uur bezig.
Opbrengst: het bieden van een gezellige ontmoeting en maaltijd aan (kwetsbare) mensen.

De evenementencommissie kijkt terug op een geslaagde Moederdagactie. De bloemenactie heeft het mooie bedrag van 700,- euro opgeleverd. Stichting Aria en De Rank ontvangen ieder een bedrag van 350,- euro. De evenementencommissie bedankt iedereen die deze actie mogelijk heeft gemaakt: het bloementeam voor het maken van de boeketten, de kinderen die de doosjes voor de bonbons hebben versierd, de bezorger van de boeketten en vooral iedereen die een bestelling heeft gedaan!!

En dat het geld goed besteed gaat worden door St. Aria melden Alice en Ton vanuit Roemenië:

“Goedemorgen, hartelijk welkom en een fijne dienst”.
Iedere zondagochtend word(t) u/jij bij de deur van het Coenecoopcollege van harte welkom geheten door leden van de ontvangstcommissie. Zoals bekend vinden de diensten vanaf zondag 9 juli plaats in de Ontmoetingskerk. Het is u/jou vast weleens opgevallen dat de kerkzaal van deze kerk twee ingangen heeft. We willen de ontvangstcommissie daarom graag uitbreiden zodat er bij iedere deur een hartelijk goedemorgen kan klinken.

Zondag 14 mei start het Pinksterproject van de kindernevendienst. De Bijbelverhalen bij dit project komen uit de brieven van Petrus.

De eerste christenen werden al snel vervolgd. Geen wonder: Jezus zelf was om de boodschap gekruisigd en het evangelie ervaren de mensen als bedreigend:
Een Koning die hoger is dan de keizer van Rome? Een God in plaats van alle romeinse afgoden? Een God van liefde voor alle volken in plaats van een God van wetten voor het Joodse volk alleen.
Dat zet ook echt heel de wereld op zijn kop.

Wij als combo zijn op zoek naar versterking voor de zang.
Heb jij je stem wel bij je en wil je deel uitmaken van een toffe band? Dan zoeken we jou!

Het combo speelt tijdens de jeugddiensten; deze zijn 1x per maand. Wij bereiden ons thuis voor en komen per jeugddienst 1 avond bij elkaar om ons samen op de dienst voor te bereiden.
Hou je van zingen en wil jij je stem laten horen? Of heb je nog vragen?

Kerkdiensten