• Banner Welkom in De Rank
  • Coenecoop College, locatie van De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Op zondag 20 juni wordt in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal gevierd. De dienst wordt geleid door onze eigen predikant ds. Harald Overeem. Er zijn 60 mensen welkom in de dienst, maar u kunt de dienst ook thuis meevieren. Gebruik hiervoor de handreiking voor het thuis meevieren van het Avondmaal.
De avonddienst wordt geleid door ds. Piet van Veldhuizen uit Hendrik-Ido-Ambacht. Ook hier zijn weer 60 mensen welkom.

De diensten worden ook uitgezonden via Youtube en Kerkomroep.

✒ Aanmelden voor de diensten
Kinderen aanmelden voor Basiscatechese en Kindernevendienst als je zelf niet naar de ochtenddienst gaat

In plaats van de jaarlijkse rommelmarkt is het idee ontstaan om een 'rommelroute' te organiseren langs diverse huizen van gemeenteleden.

Hoe werkt het?
De deelnemende huizen kunnen hun eigen (overbodig geworden) spullen verkopen voor het goede doel. Bijvoorbeeld op een tafel voor het huis. Ook willen we bij ieder huis een boekentafel inrichten met boeken (uit de rommelmarkt voorraad) van een specifiek genre.
Zo kunnen gemeenteleden op een -nog te bepalen- zaterdag een rondje door Waddinxveen maken langs deze 'rommelhuizen'. Natuurlijk om iets te kunnen kopen voor het goede doel, maar ook om elkaar weer eens te zien en bij te praten.

Omdat De Rank gelukkig nog steeds nieuwe gemeenteleden en gasten mag verwelkomen is het goed terug te blikken en hernieuwd kennis te maken met het werk van de familie Van der Maas in Albanië. Het is bijna 4 jaar geleden dat de familie van der Maas vanuit onze gemeente werd uitgezonden naar Albanië.

Op zondag 2 juli 2017 preekte ds. M.J. Zandbergen uit Handelingen 11,13 en 14. In de preek werd benadrukt wat een uitzending betekent voor de wijkgemeente de Rank. De familie van de Maas, bestaande uit Aad, Dineke en hun kinderen Chris (2002) en Jos (2006) is eerder uitgezonden geweest naar Ghana van 2004 tot 2010. Aad heeft een achtergrond op het gebied van theologie en onderwijs en Dineke in de gezondheidszorg en hulpverlening.

Met ingang van zondag 6 juni kunnen we zestig mensen ontvangen in de diensten (excl. medewerkers, incl. kinderen die in de kerk blijven). Dat is heel fijn!

In lijn met de versoepelingen van de maatregelen en het advies van de landelijke kerk, kunnen we dit doen. Het is mooi om elkaar in en rond de diensten te ontmoeten. Het aanmelden via de website is nog steeds nodig. We hopen dat nu meer gemeenteleden zich vrij voelen om naar de diensten te komen. Het is heel bemoedigend elkaar weer te zien, samen een dienst te beleven en elkaar te spreken. Graag tot ziens!

Pieter Oudenaarden
voorzitter kerkenraad

Zowel vorig jaar als dit jaar is er in De Rank - vanwege de corona pandemie - geen Rommel- en Snuffelmarkt geweest. Dit betekent dat de schuur van de Smitshoeve al ruim anderhalf jaar helemaal vol staat met spullen zonder het uitzicht dat hier op korte termijn verandering in komt. Dit komt de kwaliteit van de spullen uiteraard niet ten goede. Normaliter is de schuur na de Rommelmarkt in mei altijd helemaal leeg en gaan we na de zomer weer nieuwe spullen inzamelen.

Een ander gevolg hiervan is dat we hierdoor niet de goede doelen en onze wijkgemeente hebben kunnen ondersteunen met de opbrengst van de markten. We hebben in het afgelopen jaar wel de nodige acties gehouden: vorig jaar de 1,5-meter-verwen-actie, de bloembollenactie en de oliebollenactie en in de afgelopen maand de moederdag-verwen-actie.

Meer weten over de Joodse oorsprong van de Bijbel? Nieuwsgierig naar de rol van het Joodse volk in Gods plannen voor deze wereld? Christus beter leren kennen door ook Zijn Joodse achtergrond te leren begrijpen? Mooi!

Graag willen we na de zomer, in het nieuwe seizoen, starten met een bijbelstudiegroep over deze vragen. We willen daarbij gebruik maken van het boekje ‘Focus op Israël’ en/of het boekje ‘Het geheim van Israël’.
Eén van de groeigroepen is in het najaar begonnen over dit onderwerp, maar helaas ligt dit, door de huidige omstandigheden, alweer een tijd stil.

De diaconale collecte op 23 mei is voor het Domino inloophuis in Gouda Inloophuis Domino is een huiskamer voor mensen voor wie het hebben van contacten niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen er een praatje maken, een kopje koffie drinken, een spelletje doen of er gewoon zijn. Er wordt vanuit een christelijke identiteit gewerkt, uitgedragen in praktische hulp. Stichting Inloophuis Domino wil er zijn voor de ander. Alle bezoekers zijn welkom, ongeacht religie of afkomst. Iedereen die behoefte heeft aan contact, kan vijf dagen per week binnenlopen. Dit wordt mogelijk gemaakt door circa 90 vrijwilligers.

Moederdag-Verwen-Actie
In totaal hebben we 44 bestellingen mogen ontvangen in het kader van de Moederdag-Verwen-Actie. Op zaterdag 8 mei hebben we 26 boeketten, 22 setjes fleurige flesjes en 18 ontbijtpakketten bezorgd. Dank aan alle bestellers!
De netto opbrengst van deze actie bedraagt € 682,22. De opbrengst zal gelijkelijk verdeeld over de TFC Familie van der Maas en onze eigen wijkgemeente en is inmiddels overgemaakt. Zie hieronder enkele foto's van de voorbereiding.

Snuffelschuur De Smitshoeve
De snuffelschuur is helaas gesloten. Of- en wanneer hij weer open gaat dat weten we nog niet.

Coronavirus

Klik hier voor meer informatie en 
veelgestelde vragen over het
coronavirus en De Rank.

Meer informatie

Kerkdiensten