• Banner Welkom in De Rank
  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

Terugblik Rommelrondje
Op zaterdag 23 september organiseerde de evenementencommissie een rommelrondje voor leden van De Rank. Op deze dag werd er ook een rommelroute in Waddinxveen georganiseerd in het kader van de Nationale Burendag. De aanmeldingen zijn met elkaar gedeeld en dat resulteerde in bijna 170 deelnemende adressen, grote bekendheid en veel mensen die in actie kwamen om adressen te bezoeken.

Het wordt steeds duidelijker welke impact wij als mensen hebben op de natuur. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar.
Onheilspellende rapporten vliegen ons om de oren. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven.

Er is weer een Nieuwsbrief verschenen over het werk van Aad van der Maas voor de GZB in Albanië en Kosovo.

Lees hier de nieuwsbrief.

In het seizoen 23-24 bieden we met enkele Waddinxveense collega’s weer een aantal Leerhuis avonden aan.
In het vorig seizoen kwamen vier geboden aan de orde; dit seizoen zijn dat er vijf.

Kenmerkend aan de wijze waarop we deze geboden met elkaar bespreken is het zoeken naar relevantie en actualiteit. Wat heeft het gebod dat eens klonk in de context van het oude Israël ons vandaag te zeggen?

Uitleg bij de liturgische schikking:

God roept het volk op om de ketenen van de slavernij te verbreken en te gaan in blind en woordeloos vertrouwen op Hem, de enige God.

Een onderbroken slinger van hedera verbeeldt de breuk met het leven in slavernij.

De doorgeweven gouden stof in het onderste stuk is het teken van wat er achtergelaten moet worden om blind en woordeloos op God te kunnen vertrouwen.

Aanstaande zondag 17 september is de gezamenlijke startzondag van de wijkgemeenten 't Spectrum en De Rank.

Na de ochtenddienst kunt u de activiteitenmarkt bezoeken. U kunt dan kennismaken met een aantal activiteiten die dit jaar binnen de Protestantse Gemeente Waddinxveen (PGW) worden georganiseerd. Van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de tafels in de hal.

Vrijdagavond 29 september is er weer een Taizéviering waar we met elkaar zingen, bidden, een Bijbelwoord overdenken en stil zijn.

Voor wie het fijn vindt om van te voren een tweede stem te oefenen geven we hierbij wat meer informatie.

De afgelopen weken hebben 52 gemeenteleden de quickscan met betrekking tot het thema Samen geloven ingevuld.

We kunnen de scan als representatief beschouwen en het geeft over dit onderwerp meer bewustwording en beeldvorming over wat er in onze gemeente leeft.

Hier vind je de uitgebreide versie van de resultaten van de quickscan met aan het begin een korte analyse.