• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Dienst meekijken

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live én terug te zien.
Klik op onderstaande knop.

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken via www.dashboard.dienstmeekijken.nl/pgpknwaddinxveen, te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154

Voorgangers : Ds. Anne ter Schuur v/d. Plicht
Orgel              : Anton Lok
Beamer          : Joost van Viegen
Techniek       : Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stilte moment
Aanvangslied 63, vers 1 en 3

Bemoediging en groet
Inleiding op de dienst
Kyriëgebed
Lied 463 vers 1, 2, 3 en 4

Glorialied
We luisteren en kijken naar Lied 982

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing: 1 Samuël 3 vers 1 t/m 10- lector Pleuni Marchand
Lied 598 2x zingen
2e Schriftlezing: Johannes 1 vers 35 t/m 45
Zingen lied 612, vers 1 t/m 3

Overweging,             Meditatief moment

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden, stil gebed en luisteren naar Onze Vader verborgen
Collecte (bij de uitgang)1e  Mercy Ships,  2e  Ouderenwerk
Slotlied Hemelhoog 386, vers 1, 4 en 5

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 03737 31 736 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, onze nieuw geboren Heer,

De evangelielezing van vanmorgen over de wijzen uit het oosten is een bekend verhaal. Maar of dit dan ook betekent, dat we het goed kennen? Om de proef eens op de som te nemen: Hoeveel wijzen zijn er eigenlijk? ….Er wordt altijd gezegd van drie, maar dit staat nergens. Ja, maar ze brengen toch 3 geschenken mee? Maar wie zegt ons, dat er niet een paar met lege handen bij waren? Of misschien had eentje wel goud en mirre bij zich en de andere wierook en waren er maar twee.

Om nog eens iets te noemen: 6 januari wordt Driekoningen genoemd; hoe zo koning, denk je dan als je het verhaal van vanmorgen leest. Daar hebben ze het toch over magiërs of wijzen? Weet u trouwens, dat het woord magiërs pas in de meest recente Bijbelvertalingen te vinden is? Zelfs de Statenvertaling, een vertaling die heel dicht bij de grondtekst, in dit geval het Grieks blijft, vertaalde met wijzen. Maar magiërs doet denken aan tovenarij en bijgeloof. Daar is men in de bijbel heel kritisch over; daarom dus toch maar gekozen voor “wijzen”.

Dit weekend is de start van de actie Kerkbalans 2022 met het overkoepelende thema “Geef voor de kerk van morgen”.

De komende week krijgt u persoonlijk de actie envelop (corona veilig!) bij u thuis bezorgd.
Wij hopen dat u op een rustig moment de tekst van de actiefolder op u laat inwerken.
En dat u de vrijmoedigheid vindt om mee te doen naar de mogelijkheden die u hebt.

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar.
Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken.
Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen.

Met blijdschap en tevredenheid kijken we terug op het eerste jaar van ’t Spectrum. Het begin van een kleurrijke gemeente stemt ons positief. Veel gemeenteleden zijn op de een of andere manier actief binnen en buiten de gemeente.  Dat er nog veel werk te doen is zal duidelijk zijn. Het werk van een geloofsgemeenschap is immers nooit af, maar met elkaar moet dat lukken.
Financiën zijn nodig voor een gezonde wijkgemeente, daarom hopen wij dat u van harte mee wilt helpen onze wijkgemeente in stand te houden.

Wij vragen U daarom: Doe mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Namens de kerkrentmeesters van 't Spectrum,
Cor Streefkerk

De kerkdiensten zijn tot nader orde alleen online te volgen.

Klik op de desbetreffende kerkdienst in de lijst links op deze pagina om op de juiste website uit te komen.

De vesperdienst van zondagmiddag 16 januari is vervallen.

 

Kerkdiensten

Zondag 23 jan 2022

't Spectrum (alleen online, vanuit de OK)
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, RTW

Zondag 30 jan 2022

't Spectrum (alleen online, vanuit de OK)
  • 10:00 ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen

Zondag 6 feb 2022

't Spectrum (alleen online, vanuit de OK)
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht

Zondag 13 feb 2022

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. T. Gaastra

Zondag 20 feb 2022

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. M. Lok-Maarleveld, geestelijk verzorger Ipse de Bruggen,...

Activiteiten