• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Wegbereider van een nieuwe tijd.

Het motto van de vespers, dit jaar. Wegbereider van een nieuwe tijd…
Reikhalzend zien we daar naar uit, geconfronteerd als we zijn met het donker van deze wereld.
Een nieuwe tijd, wie zou er niet naar verlangen?

Klik op info voor de liturgie 1e Advent vesper op 3 december 2023.
Aanvang 17.00 uur in de Remonstrantse kerk te Waddinxveen

namens Samenspraak.

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

1e Adventszondag

Voorganger:     pastor Margo Lems-Groeneweg
Orgel:                Klaas Zijderveld
Beamer:           JAd Fiere
Lector:              Tineke van der Eijk
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Aansteken van de 1e Adventskaars
Versje:
Het is tijd om te verwachten
dat God dichtbij zal zijn.
Eén kaarsje mag gaan branden,
het licht is klein maar fijn.
Stiltemoment
Aanvangslied 25: 1-2-10

Groet
V:     De Heer zij met u
G:     ook met u zij de Heer
Bemoediging en drempelgebed
V:     Onze hulp is in de naam van de Heer,
G:     die hemel en aarde gemaakt heeft
V:     ,…….., door Christus onze Heer.
G:     Amen. 

Inleiding op de dienst
Kyriëgebed, lied 463

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Aandacht voor de kinderen
Adventslied
Kinderen gaan naar Alles Kidz

1e Schriftlezing: Jesaja 63: vers 19b t/m Jesaja 64 vers 8
Zingen TT, lied 134
Evangelielezing: Marcus 13: vers 24-37
Lied 751: 1-2-3-5

Overweging                         Meditatief moment
Lied 445

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte:    1. Diaconie          2. Onderhoud verwarming
Kinderen komen terug uit Alles Kidz
Slotlied: 433

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

"Vertel me wie je bent" is de titel van een tentoonstelling die we in de Missionaire maand januari in de Ontmoetingskerk willen laten zien.

Vijfentwintig mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, achtergronden en beroepen bogen zich over de vraag: ”Wat is er religieus, spiritueel of heilig in mijn leven?” De deelnemers konden kiezen welke vraag zij wilden beantwoorden. Het was een bont gezelschap, afkomstig uit de zorg, het onderwijs, de hulpverlening, het bedrijfsleven en de kunsten. In de leeftijd tussen 7 en 75 jaar, verschillend naar opleiding, beroep en achtergrond.

Kerkdiensten

Zondag 10 dec 2023

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen

Zondag 17 dec 2023

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. W. Barendrecht, Maassluis
  • 15:30 Kinderkerstfeest, Hanneke Wijnstra en Weiny Verveer

Zaterdag 23 dec 2023

Ontmoetingskerk
  • 14:00 Kerst=Feest (kids)
  • 19:00 Kerst=Feest (vroeg)