• Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Immanuëlkerk

Kerkomroep

Opnames uit de Ontmoetingskerk.
Opnamedatum wordt hieronder twee keer getoond: de ene is met video, de andere alleen met geluid.

----------------------
Privacy Verklaring

Te bekijken en te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11154 en via het YouTube kanaal van 't Spectrum.

Voorganger:     pastor Marina Sonneveld
Orgel:                Anton Lok
Lector:              Joke Fiere
Beamer:           Jan van Pelt
Techniek:         Jan Kooistra en Ronald Kersbergen

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen op tafel
Stiltemoment
Aanvangslied 283: 1, 2, 3, 4 en 5

Bemoediging en groet
Drempelgebed
Inleiding op de dienst

Kyrië gezongen ( uit de bundel “Ameland zingt”)

Glorialied 303: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Bijbel
1e Schriftlezing 1 Korintiërs 13 (bewerking Karel Eykman),
Samenzang lied 791: 1, 2 en 3
2e Schriftlezing Marcus 6: 6b-13
Samenzang lied 791: 4, 5 en 6

Overweging      Stilte            Meditatief moment
Samenzang lied 974: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte: 1.  ZWO          2.   Kerkbeheer
Slotlied 838: 1 en 2

Zending en zegen

Bankrekening collectegelden
NL92RABO 0373 7317 36 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Waddinxveen 't Spectrum

Kerkdiensten

Zondag 14 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 pastor M. Sonneveld

Zondag 21 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. R. Braakhuis, Ammerstol

Zondag 28 juli 2024

Ontmoetingskerk
  • 11:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 4 aug 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. C.C.A. Melgers

Zondag 11 aug 2024

Ontmoetingskerk
  • 09:00 ds. J.P. Koning, Reeuwijk

Activiteiten