• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Lees meer over de Protestantse Gemeente Waddinxveen.

Protestantse Gemeente

Nieuws en informatie over wijkgemeente 't Spectrum

Wijkgemeente 't Spectrum

Nieuws en informatie over wijkgemeente De Rank

Wijkgemeente De Rank

Het laatste nieuws

Kerkdiensten

Zondag 12 dec 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht
  • 15:30 ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, Kinderkerstfeest
De Rank
  • 10:00 Ds. M.J. Zandbergen, Waddinxveen (3e advent)

Zondag 19 dec 2021

Ontmoetingskerk
  • 10:00 ds. G. Geitenbeek, Waddinxveen
De Rank
  • 10:00 Ds. J. Overeem (4e advent)
  • 18:30 Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort

Vrijdag 24 dec 2021

Immanuëlkerk
  • 21:30 ds. T. Gaastra
De Rank
  • 18:30 Kerst = Feest

----------------------
Privacy Verklaring