E-mailAfdrukken

Verdiepingsavond over de Tien Woorden

Evenement

Titel:
Verdiepingsavond over de Tien Woorden
Wanneer:
wo 19 april 2023, 20:00 - 22:00
Locatie:
Morgensterkerk - Waddinxveen, Zuid-Holland
Categorie:
Activiteit iedereen

Omschrijving

Avond 4 [19 april ‘23] Gij zult niet begeren
Over het 10gebod, ds Harald Overeem

Op de laatste verdiepingsavond van dit seizoen staat het tiende gebod centraal. Eerder al bespraken we het eerste, het tweede en het vijfde gebod. Het tiende gebod snijdt de pas van onze begeerten af.
Waar de andere geboden zich richten op uiterlijke handelingen, daar raakt het laatste gebod aan het innerlijk van de mens. Begeren, we doen het allemaal. Tijdens mijn studie economie hoorde ik van het zogenoemde keeping up with the joneses – effect. Bijblijven met de families Jones omdat zij een nieuwe auto hebben, een mooie tuin hebben laten aanleggen en regelmatig in nieuwe kleding bij jou in de kerkbank aanschuiven. We leven in een cultuur van hebzucht en verlangen.
Over de actualiteit van dit laatste gebod wil ik het hebben. Wat ik daarbij probeer is om een brug te slaan van een theologie van de begeerte naar een theologie van verlangen. Ik liep eens in een drukke winkelstraat in Delft – het was opruiming – en merkte hoezeer de begeerte geprikkeld werd. Even later stapte ik een kerk binnen en alle verticale lijnen, van het glas-in-lood en de architectuur, trokken mijn verlangen naar omhoog. Dit was een andere beweging. 
Van harte welkom op deze avond op woensdag 19 april in de Morgensterkerk. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar en we beginnen om 20.00 uur.
ds Harald Overeem

 


In het komende seizoen verzorgen vier predikanten een viertal avonden over enkele van de Tien Woorden of Geboden. We komen deze tegen als fundamentele leidraad in het Oude testament, maar verouderd zijn die geboden allerminst. Ze vertellen ons veel meer dan ‘wat wel en niet mag’. 

Ze leggen diep menselijke verlangens en neigingen bloot, gaan in op de omgang tussen mensen onderling en vertellen ons van Godswege over het goede leven. Hoe ziet dat eruit? 

De geboden die besproken zullen worden zijn het eerste (Vereer naast God geen andere goden), het tweede (Maak geen godenbeelden), het vijfde (Eer vader en moeder) en het zevende gebod (Pleeg geen overspel).

Dit raakt aan grote thema’s die vandaag de dag actueel en spannend zijn. 
Zo raakt het eerste gebod aan het unieke van het christelijk geloof. Dit unieke staat onder spanning omdat er vele andere levensovertuigingen en godsdiensten naast elkaar worden geplaatst.
Het tweede gebod raakt aan de (soms veel te lieve) beelden van God die we in ons gezamenlijk en persoonlijk geloofsleven met ons meedragen.
Het vijfde gebod raakt aan de moeite die wij (in onze samenleving) hebben met gezag en autoriteit.
Het tiende gebod betreft actuele vragen rondom begeerte. 

We geloven dat bezinning en gesprek rondom deze thema’s van groot belang is. We zullen merken dat het bespreken hiervan best ingewikkeld kan zijn en dat pasklare antwoorden niet zomaar beschikbaar zijn. Tegelijk hebben we de overtuiging dat we vanuit de  schriften – en op deze avonden in het bijzonder: vanuit deze Geboden – een onmisbare en wezenlijke stem kunnen laten klinken.

Van harte welkom om deze avonden te bezoeken en bij te dragen in het gesprek. De opbouw van de avonden is steeds als volgt:
19.30 – zaal open, toegang vrij
20.00 – opening
20.05 – lezing
20.50 – pauze
21.10 – vragenbespreking
22.00 – sluiting

De plaats van samenkomst is kerkgebouw De Morgenster, Sterrenlaan 1.
Opgave vooraf is niet noodzakelijk, net zo min als voorbereiding.


Locatie

Morgensterkerk
Locatie:
Morgensterkerk
Straat:
Sterrenlaan 1
Postcode:
2743 LW
Plaats:
Waddinxveen
Provincie:
Zuid-Holland
Land:
Netherlands