• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

----------------------
Privacy Verklaring

Kerkdiensten

Overzicht van alle komende erediensten van wijkgemeentes Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk.
Locatie Immanuëlkerk: Pr. Beatrixlaan 2, 2741 DH Waddinxveen.
Locatie Ontmoetingskerk: Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen.


Zondag 25 augustus 2019

Immanuëlkerk 09:30 uur ds. T. Gaastra


Zondag 1 september 2019

Ontmoetingskerk 09:30 uur ds. H.G. van Viegen, Heilig Avondmaal
Zorgcentrum Souburgh 19:15 uur ds. H.G. van Viegen, Heilig Avondmaal


Zondag 8 september 2019

Ontmoetingskerk 09:30 uur ds. H.G. van Viegen, RTW


Zondag 15 september 2019

Immanuëlkerk 09:30 uur ds. T. Gaastra


Zondag 22 september 2019

Ontmoetingskerk 09:30 uur ds. H.G. v. Viegen, ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht en ds. T. Gaastra, Startzondag


Zondag 29 september 2019

Immanuëlkerk 09:30 uur ds. T. Gaastra