• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Inrichting Ontmoetingskerk

  • Inrichting Immanuëlkerk

Wijkgemeente Immanuëlkerk / Ontmoetingskerk

Kerkomroep

Opnames uit de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, incl. diensten van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Kerkdiensten

Overzicht van alle komende erediensten van wijkgemeentes Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk.
Locatie Immanuëlkerk: Pr. Beatrixlaan 2, 2741 DH Waddinxveen.
Locatie Ontmoetingskerk: Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen.


Zaterdag 22 september 2018

St. Victorkerk 19:00 uur Oecumenische viering Vredesweek


Zondag 23 september 2018

Ontmoetingskerk 09:30 uur pastor M. Lems-Groeneweg, ds. A. ter Schuur-v.d. Plicht, RTW


Zondag 30 september 2018

Immanuëlkerk 09:30 uur ds. C. Van Dorp, Garderen, Gezinsdienst


Maandag 24 december 2018

Sporthal "De Dreef" 14:00 uur Kerst=Feest (kids)
19:00 uur Kerst=Feest (1e dienst)
21:30 uur Kerst=Feest (2e dienst)