• Liturgisch centrum Immanuëlkerk

  • Liturgisch centrum Ontmoetingskerk

  • Liturgisch centrum De Rank

Privacy verklaring van de Protestantse Gemeente Waddinxveen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetgeving geldt ook voor de kerken. U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt ook de Protestantse Gemeente Waddinxveen er voor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn. Uw gegevens worden beveiligd en privacyregels worden toegepast. Dat betekent niet, dat dat eerder niet het geval was. Wel hebben we geïnventariseerd, wat er allemaal geregeld is en waar extra aandacht voor nodig is. Dat is uiteindelijk vastgelegd in de Privacyverklaring van onze gemeente. Een paar zaken zijn goed om te weten:

  • Onze gemeente is geroepen tot dienst aan de wereld, waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen. Er is daarom een duidelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen we onze roeping niet waarmaken.
  • Iedereen, die op basis van zijn of haar kerkelijke taak of functie in aanraking komt met zaken, die een vertrouwelijk karakter hebben, is tot geheimhouding verplicht. 
  • Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens, zijn diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Voorbeelden zijn het aanstellen van een Coördinator Gegevensbescherming, het publiceren van de Privacyverklaring op de website en het informeren van ambtsdragers en anderen, die werken met persoonsgegevens.
  • De ledenadministratie voldoet aan de privacy wetgeving.
  • Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte, lief en leed in kerkblad Kompas of in de Zondagsbrief (wijkgemeente De Rank) is uw toestemming nodig. Deze toestemming wordt door de medewerkers van het pastoraat (predikant, pastoraal ouderling, pastoraal medewerker) aan u gevraagd. 
  • Tijdens een kerkdienst worden namen van leden van de gemeente genoemd, alleen nadat hiervoor door betrokkenen toestemming is gegeven. Het is wenselijk dat namen genoemd kunnen worden: de gemeente wil immers een gemeenschap kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en we leden kunnen opdragen aan God. De kerkenraad is verantwoordelijk voor uw privacy. 
  • Voor vragen is er een Coördinator Gegevensbescherming. Deze is contactpersoon namens de kerkenraad en zal waar nodig voorstellen voor bijstelling doen. 

Een meer algemene toelichting met achtergronden vindt u in de Privacyverklaring [ die hier is te vinden ] waarin u kunt nalezen hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Voor deze verklaring hebben wij gebruik gemaakt van de verklaring, die is uitgegeven door de Protestantse Kerk Nederland en bewerkt en aangepast is voor de specifieke situatie van de PGW. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters (CvK) door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.