• Coenecoop College, locatie van De Rank

  • Liturgisch centrum De Rank, wit

  • Liturgisch centrum De Rank, paars

  • Snuffelmarkt 2018

Woensdagavond 20 december vindt de derde editie van Expeditie Bethlehem plaats. Dit keer met een ander vertrekpunt (Koning Willem-Alexanderschool, locatie Peter Zuidlaan), nieuwe route (langs flats, hofjes en kerken) en hoogstwaarschijnlijk meer wandelaars.

Maandag 11 december oefenen de spelers om 19.30 uur voor het laatst tijdens de generale repetitie in de Koning Willem-Alexanderschool. De laatste tickets kunt u nog reserveren via www.expeditiebethlehem.nl, zolang de voorraad strekt.

Het team dat Expeditie Bethlehem organiseert en gaandeweg heel veel enthousiaste mensen mee wist te krijgen, is vooral dankbaar voor de wijze waarop alles weer tot stand is gekomen. Vaak is gezegd dat we rijk gezegend zijn en graag bij Gods werk ingezet willen worden en zo voelt dat ook. Hoe mooi is het dan dat we anderen tot zegen mogen zijn door dit met hen te delen. Door hen iets, we zijn ten slotte ‘maar’ mensen, van Gods goedheid te laten zien. Want zo lief heeft God ons gehad dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft opdat wij die in Hem geloven niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben.

Expeditie Bethlehem voert de wandelaars vanaf de Koning Willem-Alexanderschool aan de Peter Zuidlaan langs twaalf verschillende scènes in diverse straten. In die scènes wordt het evangelie vanaf de aankondiging van Jezus' geboorte tot en met het ‘kraambezoek’ in de stal nagespeeld. Schapen voor de herders, een kameel voor de wijzen, het engelenkoor, aan alles is gedacht om de wandelaars het kerstverhaal op een unieke manier te laten beleven.
De eerder gehouden informatieavond over Expeditie Bethlehem was drukbezocht. Spelers, figuranten, technici en andere vrijwilligers meldden zich spontaan aan.

Op 11 december ontmoeten zij elkaar in die hoedanigheid bij de generale repetitie. Tenten worden opgebouwd, scènes gerepeteerd en de laatste technische en logistieke zaken afgestemd. Zodoende staan alle vrijwilligers op 20 december klaar om wandelaars in het Bethlehem van Het Groene Hart te verwelkomen. Vanwege de grote belangstelling en de beperkte parkeergelegenheid adviseert het team iedereen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar de Koning Willem-Alexanderschool aan de Peter Zuidlaan 5 te komen. Zie voor meer informatie en reservering van tickets www.expeditiebethlehem.nl.

 Lees meer: http://www.ap-art2.net/meer/expeditie-bethlehem-2017/

Kerkdiensten